Page 3 - Special Ops 4/2021
P. 3

8

                                        Cena specjalna
                                        dla prenumeratorów: 20 zł

                                        Cena regularna: 39,99 zł
 SPIS TREŚCI special ops 4/2021


 Aktualności 6 44 Broń wielozadaniowa –  18
 6 SAFE PLACE 2021 MCX Virtus
 Monika Dziuba
 KALENDARIUM
 7 Nadchodzące wydarzenia WYWIAD
 Brałem udział w czymś
 Opracował: Tomasz Łukaszewski 46
 niezwykłym
 JEDNOSTKI SPECJALNE Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
 8 ZIS PSG
 Krzysztof Mątecki 56 Jak reagować na zamachy? 46
 Dobre praktyki i rekomendacje eksperta
 18 GEI – obrońcy Katalonii  Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
 Krzysztof Mątecki
 WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE
 24 Macedońskie Wilki  60 Test Lunety Bushnell Legend
 Konrad Brodewicz WP 10×42 mm
 Piotr Górski
 28 Ludzie pełni pasji
 i z wielką wyobraźnią  TRENING I SZKOLENIE
 Rozmowa z płk. Sławomirem Tęczą –  64 Ćwiczenia Sea Breeze 21  64
 komendantem OSŻW w Warszawie Krzysztof Mątecki
 Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
 WYDARZENIA
 RATOWNICTWO TAKTYCZNE 68 Mykita Rifle Series
 34 K9 TC3  – episode 2
 Iwona Szoda Globemaster

 ANALIZA 72 Festyn Komandosa 2021
 38 Procedura AT  Marcin Górka 72            KOMPENDIUM SPECIAL OPS 2022 to estetyczny planer w formacie
 – teoria i praktyka                    zeszytowym o przejrzystym rozkładzie dni i czytelnych stronach.
 Karolina Wojtasik SPECIAL OPS prezentuje         Podstawową funkcję organizacyjną wzmacnia wartość meryto-
 74 Polecane produkty                   ryczna, wpisy poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko
                              rozumianym pojęciem sił i operacji specjalnych: historie operacji
 UZBROJENIE WAŻNA INFORMACJA                specjalnych oraz życiorysy biorących w nich udział ludzi, którzy
 42 Griffin Group Defence  W artykule „Szturmowcy KSP” opublikowanym w numerze 2/2021 „SPE- zapisali w się w dziejach ludzkości swoimi niezwykłymi dokonania-
 podczas MSPO 2021  CIAL” OPS, nie z winy redakcji, błędnie przypisaliśmy autora do wszyst- mi; informacje sprzętowe, skupiające się na środkach transportu
 kich zamieszczonych zdjęć. Autorami niektórych zdjęć wykorzystanych
 w artykule są także Marek Szałajski i Jarosław Florczak. Autorom dzię-
 GGD kujemy za zwrócenie na to uwagi i przepraszamy za zaistniałą sytuację. (pojazdach wojsk specjalnych, łodziach hybrydowych), czy innych
                              rozwiązaniach niezbędnych na współczesnym polu walki, jak roboty
                              pirotechniczne czy narzędzia radiografii cyfrowej. Coś dla siebie
 REDAKCJA REKLAMA I MARKETING               znajdą także miłośnicy kina. W KOMPENDIUM SPECIAL OPS 2022,
 e-mail: [email protected] tel./faks 22 810 25 90, 810 28 14 Specjalista ds. dystrybucji
 Aneta Cartailler, e-mail: [email protected]
 www.special-ops.pl Dyrektor ds. marketingu i reklamy   odwołując się do kilkunastu operacji, opisano ilustrujące je filmy,
 Joanna Grabek, e-mail: [email protected] WYDAWCA  które powstały na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci. Znalazły
 Redaktor naczelny tel. 0 600 050 380  Grupa MEDIUM
 Tomasz Łukaszewski, e-mail: [email protected]  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. się też objaśnienia terminów związanych z medycyną pola walki,
 Specjalista ds. reklamy 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18 udzielaniem pierwszej pomocy, atakami terrorystycznymi, czy dzia-
 Zastępca Redaktora Naczelnego Żaneta Tafel, e-mail: [email protected]
 Radosław Tyślewicz DRUK                  łaniami w terenie (meteorologia, zachowanie w przypadku wystą-
 Specjalista ds. reklamy internetowej Zakłady graficzne TAURUS pienia trudnych warunków pogodowych itp.).
 Korekta Agnieszka Szwed, e-mail: [email protected]
 Anna Kuziemska „SPECIAL OPS - MAGAZYN LUDZI AKCJI” ZNAJDZIESZ
 KOLPORTAŻ I PRENUMERATA  W SIECI SPRZEDAŻY PRASY: EMPIK, RUCH,
 PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD I ŁAMANIE tel./faks 22 810 21 24  GARMOND PRESS, KOLPORTER, IN MEDIO, RELAY
 Marcin Jarosz
 Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży  NASZA OKŁADKA:
 Redaktor, administrator FB SPECIAL OPS Michał Grodzki, e-mail: [email protected]
 Operatorzy ZIS PSG Kraków-Balice.              Zamawiając na [email protected]
 Błażej Bierczyński Zdjęcie: arch. ZIS PSG Kraków-Balice
 Specjalista ds. prenumeraty
                               nie ponosisz kosztów wysyłki
 Anna Sergel, e-mail: [email protected]
                                                        36
                                               magazyn ludzi akcji
 2 Special OPS 4/2021                                    magazyn ludzi akcji
  rek_Kompendium_2022_A4.indd  53                                    13.08.2021  14:19:18
   1   2   3   4   5   6   7   8