Page 2 - Special Ops 4/2021
P. 2

8

                                                                                                   Cena specjalna
                                                                                                   dla prenumeratorów: 20 zł

                                                                                                   Cena regularna: 39,99 zł
      SPIS TREŚCI      special ops 4/2021


        Aktualności 6           44  Broń wielozadaniowa –     18
       6  SAFE PLACE 2021           MCX Virtus
                           Monika Dziuba
        KALENDARIUM
       7  Nadchodzące wydarzenia       WYWIAD
                           Brałem udział w czymś
         Opracował: Tomasz Łukaszewski  46
                           niezwykłym
        JEDNOSTKI SPECJALNE          Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
       8  ZIS PSG
         Krzysztof Mątecki        56  Jak reagować na zamachy?    46
                           Dobre praktyki i rekomendacje eksperta
      18  GEI – obrońcy Katalonii       Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
         Krzysztof Mątecki
                          WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE
      24  Macedońskie Wilki        60  Test Lunety Bushnell Legend
         Konrad Brodewicz           WP 10×42 mm
                           Piotr Górski
      28  Ludzie pełni pasji
         i z wielką wyobraźnią       TRENING I SZKOLENIE
         Rozmowa z płk. Sławomirem Tęczą –  64 Ćwiczenia Sea Breeze 21                64
         komendantem OSŻW w Warszawie     Krzysztof Mątecki
         Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
                          WYDARZENIA
        RATOWNICTWO TAKTYCZNE       68  Mykita Rifle Series
      34  K9 TC3                – episode 2
         Iwona Szoda             Globemaster

        ANALIZA              72  Festyn Komandosa 2021
      38  Procedura AT             Marcin Górka          72                                              KOMPENDIUM SPECIAL OPS 2022 to estetyczny planer w formacie
         – teoria i praktyka                                                                        zeszytowym o przejrzystym rozkładzie dni i czytelnych stronach.
         Karolina Wojtasik         SPECIAL OPS prezentuje                                                     Podstawową funkcję organizacyjną wzmacnia wartość meryto-
                         74  Polecane produkty                                                      ryczna, wpisy poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko
                                                                                          rozumianym pojęciem sił i operacji specjalnych: historie operacji
        UZBROJENIE            WAŻNA INFORMACJA                                                          specjalnych oraz życiorysy biorących w nich udział ludzi, którzy
      42  Griffin Group Defence     W artykule „Szturmowcy KSP” opublikowanym w numerze 2/2021 „SPE-                                  zapisali w się w dziejach ludzkości swoimi niezwykłymi dokonania-
         podczas MSPO 2021       CIAL” OPS, nie z winy redakcji, błędnie przypisaliśmy autora do wszyst-                              mi; informacje sprzętowe, skupiające się na środkach transportu
                        kich zamieszczonych zdjęć. Autorami niektórych zdjęć wykorzystanych
                        w artykule są także Marek Szałajski i Jarosław Florczak. Autorom dzię-
         GGD              kujemy za zwrócenie na to uwagi i przepraszamy za zaistniałą sytuację.                               (pojazdach wojsk specjalnych, łodziach hybrydowych), czy innych
                                                                                          rozwiązaniach niezbędnych na współczesnym polu walki, jak roboty
                                                                                          pirotechniczne czy narzędzia radiografii cyfrowej. Coś dla siebie
       REDAKCJA             REKLAMA I MARKETING                                                         znajdą także miłośnicy kina. W KOMPENDIUM SPECIAL OPS 2022,
       e-mail: [email protected] tel./faks 22 810 25 90, 810 28 14 Specjalista ds. dystrybucji
                                        Aneta Cartailler, e-mail: [email protected]
       www.special-ops.pl        Dyrektor ds. marketingu i reklamy                                                  odwołując się do kilkunastu operacji, opisano ilustrujące je filmy,
                       Joanna Grabek, e-mail: [email protected] WYDAWCA                                       które powstały na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci. Znalazły
       Redaktor naczelny        tel. 0 600 050 380        Grupa MEDIUM
       Tomasz Łukaszewski, e-mail: [email protected]      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.                           się też objaśnienia terminów związanych z medycyną pola walki,
                       Specjalista ds. reklamy     04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18                                 udzielaniem pierwszej pomocy, atakami terrorystycznymi, czy dzia-
       Zastępca Redaktora Naczelnego  Żaneta Tafel, e-mail: [email protected]
       Radosław Tyślewicz                        DRUK                                                łaniami w terenie (meteorologia, zachowanie w przypadku wystą-
                       Specjalista ds. reklamy internetowej Zakłady graficzne TAURUS                                    pienia trudnych warunków pogodowych itp.).
       Korekta             Agnieszka Szwed, e-mail: [email protected]
       Anna Kuziemska                          „SPECIAL OPS - MAGAZYN LUDZI AKCJI” ZNAJDZIESZ
                       KOLPORTAŻ I PRENUMERATA     W SIECI SPRZEDAŻY PRASY: EMPIK, RUCH,
       PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD I ŁAMANIE tel./faks 22 810 21 24    GARMOND PRESS, KOLPORTER, IN MEDIO, RELAY
       Marcin Jarosz
                       Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży  NASZA OKŁADKA:
       Redaktor, administrator FB SPECIAL OPS Michał Grodzki, e-mail: [email protected]
                                        Operatorzy ZIS PSG Kraków-Balice.                                  Zamawiając na [email protected]
       Błażej Bierczyński                        Zdjęcie: arch. ZIS PSG Kraków-Balice
                       Specjalista ds. prenumeraty
                                                                                          nie ponosisz kosztów wysyłki
                       Anna Sergel, e-mail: [email protected]
                                                                                                                    36
                                                                                                           magazyn ludzi akcji
    2  Special OPS 4/2021                                                                                            magazyn ludzi akcji
                                                             rek_Kompendium_2022_A4.indd  53                                     13.08.2021  14:19:18
   1   2   3   4   5   6   7