Page 26 - Special Ops 4/2021
P. 26

SPECIAL OPS    TRENING I SZKOLENIE        Tekst: Krzysztof Mątecki
        Zdjęcia: 73. Centrum, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
                                                                          Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

    ĆWICZENIA                                                                    lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
     SEA BREEZE 21                                                                         www.special-ops.pl
                                                                                www.prenumerata.special-ops.pl

        ea Breeze to ćwiczenia krajów sojuszniczych organizowane cyklicz-
      Snie od 1997 roku przez Ukrainę i Stany Zjednoczone na wodach mię-
      dzynarodowych w basenie Morza Czarnego. Ich tegoroczna edycja odbyła
      się w dniach 28 czerwca – 10 lipca i była największą w swojej historii pod
      względem liczby uczestniczących w niej żołnierzy oraz wykorzystanego
      sprzętu.


       Ćwiczenia „Sea Breeze” odbywały się w dwóch lokalizacjach w północ-
      no-zachodniej części Morza Czarnego i w południowych obwodach Ukra-
      iny. Udział w ćwiczeniach wzięła rekordowa liczba pięciu tysięcy żołnie-
      rzy z takich krajów jak: Albania, Australia, Brazylia, Bułgaria, Dania, Egipt,
      Estonia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Izrael, Japonia, Kanada, Korea
      Południowa, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Norwegia, Pakistan, Polska,
      Rumunia, Senegal, Stany Zjednoczone, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina,
      Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Włochy oraz trzydzieści
      dwa okręty i czterdzieści samolotów.
       Scenariusz tegorocznej edycji obejmował takie elementy jak działania
      desantowe, manewry na lądzie, zwalczanie okrętów podwodnych, dzia-
      łania nurków, obronę powietrzną, działania poszukiwawczo-ratownicze,
      unieszkodliwianie ładunków wybuchowych nurków na morzu i na brzegu
      oraz działania budowlane poprawiające infrastrukturę portową. Punktem
      kulminacyjnym ćwiczeń było usunięcie wraku jachtu polegające na jego
      pocięciu i wydobyciu.
       Polskę na ćwiczeniach reprezentowali oficerowie Marynarki Wojennej
      RP, siedmiu marynarzy z Grupy Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrze-
      ża oraz operatorzy Jednostki Wojskowej Formoza. Oficerowie Marynarki


    26  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 27
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31