Page 27 - Special Ops 4/2021
P. 27

SPECIAL OPS TRENING I SZKOLENIE Tekst: Krzysztof Mątecki
 Zdjęcia: 73. Centrum, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
              Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

 ĆWICZENIA            lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
 SEA BREEZE 21                  www.special-ops.pl
                     www.prenumerata.special-ops.pl

 ea Breeze to ćwiczenia krajów sojuszniczych organizowane cyklicz-
 Snie od 1997 roku przez Ukrainę i Stany Zjednoczone na wodach mię-
 dzynarodowych w basenie Morza Czarnego. Ich tegoroczna edycja odbyła
 się w dniach 28 czerwca – 10 lipca i była największą w swojej historii pod
 względem liczby uczestniczących w niej żołnierzy oraz wykorzystanego
 sprzętu.


 Ćwiczenia „Sea Breeze” odbywały się w dwóch lokalizacjach w północ-
 no-zachodniej części Morza Czarnego i w południowych obwodach Ukra-
 iny. Udział w ćwiczeniach wzięła rekordowa liczba pięciu tysięcy żołnie-
 rzy z takich krajów jak: Albania, Australia, Brazylia, Bułgaria, Dania, Egipt,
 Estonia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Izrael, Japonia, Kanada, Korea
 Południowa, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Norwegia, Pakistan, Polska,
 Rumunia, Senegal, Stany Zjednoczone, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina,
 Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Włochy oraz trzydzieści
 dwa okręty i czterdzieści samolotów.
 Scenariusz tegorocznej edycji obejmował takie elementy jak działania
 desantowe, manewry na lądzie, zwalczanie okrętów podwodnych, dzia-
 łania nurków, obronę powietrzną, działania poszukiwawczo-ratownicze,
 unieszkodliwianie ładunków wybuchowych nurków na morzu i na brzegu
 oraz działania budowlane poprawiające infrastrukturę portową. Punktem
 kulminacyjnym ćwiczeń było usunięcie wraku jachtu polegające na jego
 pocięciu i wydobyciu.
 Polskę na ćwiczeniach reprezentowali oficerowie Marynarki Wojennej
 RP, siedmiu marynarzy z Grupy Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrze-
 ża oraz operatorzy Jednostki Wojskowej Formoza. Oficerowie Marynarki


 26 Special OPS 4/2021                                     special-ops.pl 27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31