Page 7 - SPECIAL OPS 4/2019 demo
P. 7

SPECIAL OPS Tekst: Ireneusz Chloupek
      JED NO STKI SPECJALNE


      Zdjęcia: IBAMA/Vinícius Mendonça, Felipe Werneck      Komandosi na straży środowiska naturalnego?GEF

                IBAMA
      A owszem! Wojskowe siły specjalne realizują   W OBRONIE PRZYRODY
      nie tylko operacje bojowe w strefach wojen,
      ale również w ramach wsparcia militarnego
      szkolą w Afryce formacje chroniące zagrożone
      gatunki przed kłusownikami. Specjalistyczne
      służby ochrony przyrody zmuszone są natomiast,
      wzorem innych służb wewnętrznych
      o charakterze policyjnym, powoływać w swych
      strukturach pododdziały specjalne, które
      poradzą sobie na najtrudniejszych odcinkach
      zwalczania nielegalnych działań, gdy
      przerasta to możliwości zwykłych
      funkcjonariuszy. Przykładem może być
      brazylijska GEF - niewielka grupa wykonująca
      wielką robotę w obronie pełniących funkcję
      „zielonych płuc świata” lasów Amazonii oraz
      jej pierwotnych mieszkańców.    12
        SPECIAL OPS 4/2019
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12