Page 2 - SPECIAL OPS 6/2020
P. 2

Spis treści                                                                                             AKTUALNO ŚCI


     AKTUALNOŚCI
      Były żołnierz WS dyrektorem RCB                 6
      Tomasz Łukaszewski
      Sukces JSPP w Kosowie
      Tomasz Łukaszewski
     JEDNOSTKI SPECJALNE
      10 lat GISW                           8
      Krzysztof Mątecki
      RAID ma już 35 lat                       14
      Konrad Brodewicz, Radosław Tyślewicz
      Droga cywila do WS 18
      rzecznik prasowy CSzWS, instruktor OSL „Śmigacz”
     ANALIZA
      Infrastruktura, która gwarantuje przetrwanie          22
      Karolina Wojtasik
     WYWIAD
      Weryfikacja - wywiad z Kafirem i Łukaszem Maziewskim 26
      Rozmawiał Tomasz Łukaszewski

     RATOWNICTWO TAKTYCZNE
      K9 TC3                             28
      Monika Banaś
     UZBROJENIE
      Podwodna broń strzelecka                    30
      Konrad Brodewicz

     WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE
      Kurtka Helikon M65 Covert                   34
      Radosław Tyślewicz

      Test latarki Olight Odin                    38
      Wojciech Jagielski
      Heroes wear Haix                        40
      Radosław Tyślewicz
     UMUNDUROWANIE
      „Odważ się być taktycznym!” – test ubioru taktycznego
      firmy Pentagon z serii Wolf Combat Ranger           46
      Radosław Tyślewicz
     TRENING I SZKOLENIE
      Podstawa przygotowania motorycznego
      do testów sprawności fizycznej i kondycyjnej          54
      Aleksandra Wilczek-Musielak
     WYDARZENIA
      Sniper Extreme 2020 dla Zięby                 58
      Marcin „Tokariew” Tokarski, Tomasz Łukaszewski

     SPECIAL OPS prezentuje                      62


    REDAKCJA
    e-mail: redakcja@special-ops.pl    Dyrektor ds. marketingu i reklamy   Specjalista ds. dystrybucji
    www.special-ops.pl          Joanna Grabek, e-mail: jgrabek@medium.media.pl Aneta Cartailler, e-mail: acartailler@medium.media.pl
                       tel. 0 600 050 380
    Redaktor naczelny           Specjalista ds. reklamy        WYDAWCA
    Tomasz Łukaszewski, e-mail: tlukaszewski@special-ops.pl  Żaneta Tafel, e-mail: ztafel@special-ops.pl Grupa MEDIUM
                                          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
    Zastępca Redaktora Naczelnego     Specjalista ds. reklamy internetowej 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
    Radosław Tyślewicz          Agnieszka Szwed, e-mail: aszwed@special-ops.pl DRUK
    PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD I ŁAMANIE                     Zakłady graficzne TAURUS
    Marcin Jarosz             KOLPORTAŻ I PRENUMERATA        „SPECIAL OPS - MAGAZYN LUDZI AKCJI” ZNAJDZIESZ
                       tel./faks 22 810 21 24
    Redaktor, administrator FB SPECIAL OPS                   W SIECI SPRZEDAŻY PRASY: EMPIK, RUCH,
                                          GARMOND PRESS, KOLPORTER, IN MEDIO, RELAY
    Błażej Bierczyński          Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
                       Michał Grodzki, e-mail: mgrodzki@medium.media.pl NASZA OKŁADKA:
    REKLAMA I MARKETING                             Funkcjonariusze GISW Warszawa.
    tel./faks 22 810 25 90, 810 28 14   Specjalista ds. prenumeraty      Fot. Piotr Kochański -
                       Anna Sergel, e-mail: asergel@special-ops.pl Forum Służby Więziennej.
    362                                                                                                               3
        SPECIAL OPS 6/2020
   1   2   3   4   5   6   7