Page 14 - SPECIAL OPS 6/2020
P. 14

SPECIAL OPS RAT O WNICTW O TAKTY CZNE
      Tekst: Monika Banaś
      Zdjęcia: Monika Banaś
      K9 TC3

       Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie dały możliwość wnikliwej obserwacji i potrzeby wykorzystania
       na polu walki wyszkolonych psów pracujących do celów wojskowych Military Working Dogs (MWDs).
       MWDs zapewniają bezpieczeństwo i ułatwiają pracę przewodnikowi jako wyszkolone psy specjalne do
       wyszukiwania materiałów wybuchowych lub narkotyków, odnajdywania zaginionych żołnierzy koalicji
       bądź atakowania wrogich bojowników. Działając w hermetycznym środowisku ze swoim przewodnikiem
       w pośrednim lub bezpośrednim zagrożeniu są narażone na te same urazy co żołnierze i odnoszą obrażenia,
       czasami prowadzące do śmierci.
    14
        SPECIAL OPS 6/2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19