Page 17 - SPECIAL OPS 4/2019 demo
P. 17

UMUND UR O WANIE
    SPECIAL OPS Tekst: P.S.


      Zdjęcia: P.S., Helikon-Tex


       POWIEW ŚWIEŻOŚCI
       – MUNDUR MBDU                  OD HELIKON-TEX     Mająca siedzibę na południu polski firma Helikon-Tex idzie cały czas za ciosem - po niedawnych premierach
     kilku serii produktów przeznaczonych głównie do codziennego użytku przyszedł czas na tchnięcie
     powiewu świeżości w oferowane przez nich sorty mundurowe. Po wypuszczeniu na rynek stosunkowo
     tanich, bardzo popularnych przed laty i klasycznych mundurów SFU (Special Forces Uniform) oraz CPU
     (Combat Patrol Uniform) zdecydowano się na ukłon w kierunku lekkości i nowoczesności
     - propozycją spełniającą te przesłanki ma stać się komplet Modern Battle Dress Uniform.

    46
        SPECIAL OPS 4/2019
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22