Karpacki WZD

Wśród pozostałych, szczególnych zadań Wydziału
Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 1/2016  /  06-05-2016  /  1
Karpacki WZD to dojrzała jednostka o bogatym doświadczeniu, która nadal rozwija się w szybkim tempie. W najbliższym czasie planowane jest powiększenie WZD i przeorganizowanie w sposób, który jeszcze bardziej zwiększy możliwości i efektywność działań.
Karpacki WZD to dojrzała jednostka o bogatym doświadczeniu, która nadal rozwija się w szybkim tempie. W najbliższym czasie planowane jest powiększenie WZD i przeorganizowanie w sposób, który jeszcze bardziej zwiększy możliwości i efektywność działań. Zdjęcia: Mateusz J. Multarzyński, WZD KOW SG/Piotr Rams, Bartek Bera
 2  3. Ciąg dalszy artykułu...

Wśród pozostałych, szczególnych zadań Wydziału ważne miejsce zajmuje przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych przez prowadzenie rozpoznawczych i neutralizujących działań minersko-pirotechnicznych, pełnienie antyterrorystycznych wart ochronnych na pokładach samolotów pasażerskich (na podstawie porozumienia Komendanta Głównego SG i Polskich Linii Lotniczych LOT), udział w akcjach ratowniczych oraz wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Komendanta Głównego SG.

Struktura Karpackiego WZD

Struktura Wydziału Zabezpieczania Działań podzielona jest na pion realizacyjny, pion wsparcia – odwodowy oraz dwa samodzielne stanowiska: logistyka i psychologa. Naczelnik Wydziału kieruje wymienionymi pionami za pośrednictwem swoich dwóch zastępców w stopniach oficerskich.

Pierwszemu podlegają wszechstronnie wyszkoleni, najsprawniejsi bojowo funkcjonariusze, wśród których oprócz typowych „operatorów taktycznych” znajduje się także para snajperska (snajper i obserwator) oraz „operator” – przewodnik psa służbowego.

Drugi zastępca naczelnika jest zwierzchnikiem pionu, w składzie którego są przewodnicy psów wyspecjalizowanych w wykrywaniu narkotyków, materiałów wybuchowych i broni, pirotechnicy–neutralizatorzy oraz operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, ze świadectwami kwalifikacyjnymi wydanymi przez ULC. Za pomocą wielowirnikowych platform latających mogą oni z daleka prowadzić obserwację z powietrza zarówno podczas poszukiwań, działań pościgowych, jak i rozpoznawania rejonu/obiektu będącego celem planowanych działań.

Ten pion nie tylko zajmuje się dyskretnym rozpoznaniem taktycznym, m.in. za pomocą zaawansowanego sprzętu elektronicznego i zapewnia kordon zewnętrzny „realizacji”, ale także pozostaje wówczas w gotowości do bezpośredniego wsparcia działań wewnątrz w pełnym wymiarze oraz podjęcia natychmiastowego pościgu za przestępcami, którym udałoby się zbiec.

Do grupy bojowej może zostać dołączony także funkcjonariusz zabezpieczenia logistycznego, tzw. „szef”, który na co dzień odpowiada za gospodarkę materiałowo-techniczną, m.in. zaopatrując funkcjonariuszy wydziału w uzbrojenie, sprzęt specjalistyczny, umundurowanie i środki łączności, nadzorując jego przechowywanie i obsługę, a także organizuje i zabezpiecza logistycznie proces szkolenia oraz prowadzi dokumentację z tym związaną.

Karpacki WZD KOW SG, czyli Wydział Zabezpieczania Działań
Karpacki WZD KOW SG, czyli Wydział Zabezpieczania Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza. Fot. Mateusz J. Multarzyński, WZD KOW SG/Piotr Rams, Bartek Bera

Bardzo ważną rolę odgrywa w Wydziale funkcjonariusz – psycholog, który każdorazowo włącza się w przygotowanie oraz realizację działań, służąc na bieżąco w sposób bezpośredni i pośredni pomocą psychologiczną zarówno funkcjonariuszom, ofiarom, jak i świadkom traumatycznych zdarzeń, co zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność podejmowanych czynności procesowych, przy okazji kształtując humanitarny i profesjonalny wizerunek SG.

  • Na pierwszym etapie pomaga poznać swym kolegom rys psychologiczny przestępcy i uwzględnić różne czynniki psychologiczne podczas planowania akcji oraz kwalifikuje funkcjonariuszy do udziału w czynnościach.
  • Następnie bierze w nich również udział, w ugrupowaniu taktycznym sekcji realizacyjnej lub wsparcia, w razie potrzeby występując też w roli mediatora, a po zakończeniu działań monitoruje kondycję psychiczną kolegów oraz pomaga im rozładować stres, w tym poprzez warsztaty o charakterze debriefingu.
  • Oprócz tego zajmuje się na polecenie naczelnika m.in. systematycznym diagnozowaniem i oceną stanu psychicznego funkcjonariuszy wydziału, konsultacjami psychologicznymi (również dla najbliższych członków ich rodzin), tworzeniem pozytywnej atmosfery i wzajemnego wspierania w sekcjach, a także prowadzeniem edukacji w zakresie problematyki wstępnych negocjacji, handlu ludźmi, przeciwdziałania stresowi pourazowemu, wypaleniu zawodowemu, profilaktyki uzależnień itp.

Rola takiego specjalisty, uczestniczącego w pełnym wymiarze w funkcjonowaniu pododdziału, jest nie do przecenienia.

Czytaj też: Strzały na lotnisku, czyli ćwiczenia policyjnych antyterrorystów w Pyrzowicach »

Równie unikalną cechą WZD jest dysponowanie stałym wsparciem działań specjalnych przez Wyjazdowy Zespół Medyczny, w skład którego oprócz wspomnianego psychologa i pielęgniarki wchodzi lekarz oraz ratownik medyczny, będący w pełni przeszkolonymi i dyspozycyjnymi funkcjonariuszami SG.

Niezależnie od przygotowania operatorów WZD do udzielania pierwszej pomocy (KPP) w formie ratownictwa taktycznego TC3 (Tactical Combat Casualty Care), „realizacji” wydziału może każdorazowo towarzyszyć własny, bardziej doświadczony i wykwalifikowany zespół medyczny Służby Zdrowia KOW SG ze specjalistycznym ambulansem, który przejmuje na bieżąco odpowiedzialność za objęcie fachową pomocą medyczną wszystkich uczestników zdarzeń – poszkodowanych w czasie działań funkcjonariuszy, zatrzymywanych i osób postronnych.

Czytaj też: The Power of Synergy - kolejna odsłona »

Jako „mundurowy” personel SG członkowie zespołu są gotowi do włączania do akcji bojowych, znają specyfikę działania wydziału oraz mogą być dopuszczeni do informacji niejawnych na etapie przygotowań i prowadzenia czynności, bez obawy o dekonspirację czynności lub osób.

Natychmiastowe badania lekarskie osób zatrzymanych na miejscu akcji znacząco przy tym skracają procedury związane z ich osadzeniem i nie generują dodatkowych kosztów. Spektrum zalet, jakie niesie takie rozwiązanie, niespotykane w żadnej innej jednostce służb wewnętrznych w naszym kraju, to temat warty odrębnego, dużego artykułu. Tu odnotujmy jeszcze tylko, że personel Służby Zdrowia KOW SG zapewnia także zabezpieczenie medyczne na czas ryzykownych treningów WZD oraz w podstawowym zakresie bieżącą opiekę lekarską jego funkcjonariuszom.

Nabór i szkolenie w Karpackim WZD

Do wydziału dobierani są przede wszystkim chętni spośród funkcjonariuszy SG o nienagannym przebiegu służby oraz odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych. Mile widziane jest posiadanie przydatnych umiejętności i doświadczenia z wcześniejszej służby w armii lub Policji. Istnieje co prawda możliwość przyjęcia także wartościowych kandydatów spoza własnych szeregów, ale procedura naboru ulega wówczas znacznemu wydłużeniu, gdyż i tak muszą najpierw przejść pozytywnie kwalifikacje do SG oraz ukończyć kurs podstawowy tej formacji w jej Centrum Szkolenia.

Karpacki WZD KOW SG, czyli Wydział Zabezpieczania Działań
Karpacki WZD KOW SG, czyli Wydział Zabezpieczania Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza.  |  Fot. Mateusz J. Multarzyński, WZD KOW SG/Piotr Rams, Bartek Bera

W ostatnich latach, gdy w wydziale pojawiał się wolny etat, składano propozycje funkcjonariuszom wytypowanym z pełniącego również rolę kompanii reprezentacyjnej pododdziału odwodowego KOW SG, dyskretnie obserwowanym i ocenianym już odpowiednio wcześniej.

Inni włączani są do pododdziału odwodowego na pewien czas w tym samym celu. Wymagane jest co najmniej średnie wykształcenie, ale większość funkcjonariuszy WZD legitymuje się wyższym lub są w trakcie takich studiów.

Proces ubiegania się o miejsce w tym wydziale rozpoczyna się od rozmowy wstępnej z jego naczelnikiem, oceniającym m.in. motywację ochotnika, po czym – jak we wszystkich jednostkach specjalnych – przychodzi czas na specjalistyczne badania stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a następnie wewnętrzne testy sprawnościowe.

Zaakceptowani nie trafiają bezpośrednio do WZD, lecz kierowani są najpierw na kurs do jednego z ośrodków szkoleń SG, gdzie są przygotowywani do realizacji działań specjalnych, zabezpieczenia działań w różnych warunkach terenowo-taktycznych, pogłębiają umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną oraz środkami techniki specjalnej.

Po rozpoczęciu służby w WZD, traktowanej jeszcze przez rok jako okres próbny, nowi funkcjonariusze wypełniają początkowo zadania wspierające, dokładnie poznając pod okiem starszego kolegi, wyznaczonego na „wprowadzającego”, specyfikę działań wydziału oraz nabierając niezbędnego doświadczenia.

Dalsza służba to nieustanny proces treningowy, doskonalący sprawność fizyczną, utrwalający i rozwijający techniki działania, umiejętności taktyczne, współdziałania w ramach sekcji i wydziału oraz zdobywanie specjalistycznych kwalifikacji.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  29
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 1/2016

Komentarze

1
Gabriel / 27-07-2016, 15:34
Bardzo skuteczne jednostki. Dobrze, że w kontekście obrony granic również szkolimy specjalistów wysokiej jakości.


http://www.mediakol.pl
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj 5 kluczowych zalet latarek taktycznych, które Cię nie zawiodą »
latarka mactronic

 


Rajd po trudnym terenie?  Dobierz pojazd »
pojazdy wojskowe

 


Na czym polega przewaga butów taktycznych »

Jesteś aktywnym strzelcem? Gdzie zaspokoisz swoje potrzeby »

buty taktyczne

ubranie taktyczne

 


Polowanie - w jakim plecaku będzie najwygodniej »
plecak

 


Jakie parametry liczą się w goglach noktowizyjnych »

Wybierz sprzęt bushcraft  »

noktowizja

sprzet bushcraft

 


W jakich warunkach noktowizja zawieść nie może  »
noktowizja

 


Jakich butów nie porzucisz w akcji »

Skąd pozyskać niezawodny sprzęt logistyczny »

buty wojskowe

sprzet logistyczny

 


W ciemności przyda się pewne źródło zasilania »

 Jak poprawić celność broni » Zegarki taktyczne, z którymi się nie zgubisz » 
broń konserwacja zegarki taktyczne

 


Dobierz rękawice do misji »
rekawice taktyczny

 Uzyskaj licencję Instruktora Sportu Strzeleckiego » Prosty sposób na wzmoznienie celności »
zasilanie latrki na karabin

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Spodnie taktyczne na każdą misję »
latarka czołowa spodnie taktyczne

 


Przejdź szkolenie wysokościowo - ratownicze »

 Ciekawostki z placu broni » Poznaj najlepszego przyjaciela operatora bojowego »
latarka taktyczna

 


Jakie funkcje powinny mieć latarki czołowe »
latarki czołowe

 


 

 


05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


Vademecum survivalowe Przygotowani przetrwają Sztuczki survivalowe
vademecum-survivalowe przygotowani-przetrwaja balistyka-dla-snajperow
To kompendium praktycznej wiedzy o tym jak przetrwać i wyjść cało z prawie każdej opresji, bez względu czy zdarzy się ona w lesie, górach, czy podejrzanej uliczce miasta (...)
zobacz więcej »
Bądź przygotowany. Chroń swoją rodzinę i przetrwaj! Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zacznie się rozpadać (...)
zobacz więcej »
To nie tylko książka, ale stworzone z pasją narzędzie przetrwania. ToolBook zawiera: lusterko sygnałowe, soczewkę Frasnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki trasy, podpałkę oraz praktyczną wiedzę, jak przetrwać (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualny numer

1/2021
SPECIAL OPS 1/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - „Oczy” i „uszy” WS
  • - 10 lat SGO siła pasji
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od dekady kształci wybitnych specjalistów z Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl