SPAP Kraków

Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 1/2013  /  28-02-2013
SPAP Kraków
SPAP Kraków
 2  5. Ciąg dalszy artykułu...

W 1982 r. stan etatowy złożonych z trzech drużyn plutonów specjalnych, zwiększył się do 28 funkcjonariuszy, a w 1988 r. rozbudowano je do kompanii, nadal pozostających w strukturze ZOMO poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych, które od 1983 r. zastąpiły KWMO, skupiając nadzór nad działaniami MO Służby Bezpieczeństwa. Zasadniczym przeznaczeniem kompanii specjalnych było taktyczne (bojowe) i specjalistyczne wsparcie innych pionów MO w walce z przestępczością w jej najgroźniejszej postaci. Dopiero 30 sierpnia 1984 wydano natomiast zarządzenie w sprawie zadań resortu spraw wewnętrznych w zakresie walki z terroryzmem, mówiące w zasadzie jednak tylko o podziale kompetencji (SB miała zajmować się rozpoznaniem zagrożeń, pododdziały specjalne MO zaś fizycznie likwidować zagrożenie).

W marcu następnego roku komendant główny MO wydał decyzję, która sformalizowała związaną z tym strukturę obiegu informacji, alarmowania i organizacji dowodzenia. W 1990 r. w nazwach jednostek wykonujących takie zadania pojawiło się oficjalnie określenie „antyterrorystyczne” (w tym czasie, ale i do tej pory, termin ten, odnoszący się do działań zapobiegawczo-obronnych, używano w Polsce również w stosunku do działań i sił kontrterrorystycznych, tj. mających charakter ofensywny, ukierunkowanych na fizyczne zwalczanie terroryzmu, a także wielokrotnie potem nadużywano, rozciągając na wszelkiego rodzaju pododdziały taktyczne/grupy realizacyjne, niemające niczego takiego w zakresie swych zadań). Było to związane z głębokimi zmianami w polskich organach bezpieczeństwa publicznego w następstwie mających wówczas miejsce w naszym kraju przeobrażeń ustrojowych.

W miejsce MO powołano na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1990 r. Policję, Wydział Zabezpieczenia Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych zmienił nazwę na Wydział AT Komendy Stołecznej Policji, a regionalne plutony specjalne w składzie nowych Oddziałów Prewencji (OP), utworzonych w miejsce ZOMO, rozbudowano i przemianowano na Kompanie Antyterrorystyczne (KAT). Od wydania przez KGP Zarządzenia nr 8/92 KGP z 28 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych Policji, ze stanem etatowym ustalonym na 55 funkcjonariuszy, stosowano także ogólną nazwę Pododdział Antyterrorystyczny (PAT).

Pod względem operacyjnym podlegały one właściwemu komendantowi wojewódzkiemu policji oraz dyrektorowi centralnego sztabu KGP. Ze względu na coraz częstsze akty podkładania ładunków wybuchowych na terenie kraju, w każdym z tych pododdziałów wyodrębniono sekcję minersko-pirotechniczną, liczącą najpierw kilku, a ostatecznie około dziesięciu specjalistów. Nowa struktura pododdziałów AT, nie traktowana jednak zbyt sztywno, obejmowała dowództwo (dowódca, jego dwóch zastępców i szef kompanii), podzielony na trzy drużyny pluton szturmowy, pluton taktyczno-szkoleniowy oraz zespół minersko-pirotechniczny.

Lata 90. to także początek nowej jakości w szkoleniu policyjnych komandosów. Zmiany polityczne pozwoliły wreszcie nawiązać kontakty szkoleniowe z jednostkami zagranicznymi. Już od sierpnia 1990 r. KGP, w porozumieniu z ambasadą amerykańską, zorganizowała w ramach Programu Pomocy Antyterrorystycznej ATA Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Departamentu Stanu USA, pierwsze wyjazdy na specjalistyczne kursy, m.in. do US Marshals Special Operations Group (SOG) Training Center w Camp Beauregard w Luizjanie oraz ośrodków szkolenia SWAT w Charleston i Baton Rouge. Zdobytą tam wiedzę oraz przekazaną przez instruktorów izraelskich przeniesiono na polski grunt unowocześniając dzięki temu zwłaszcza techniki strzelania, taktykę antyterrorystyczną, organizację zespołów szturmowych i rozpoznania pirotechnicznego.

W tym czasie pogłębiano i rozszerzono o nowe formy szkolenia także inne jego dziedziny, co skutkowało zdobywaniem przez członków kompanii licznych uprawnień instruktorskich i patentów (np. instruktor strzelań policyjnych, spadochronowy, płetwonurkowania, minerstwa i pirotechniki, policyjnych technik interwencyjnych i walki wręcz, technik wysokościowych i speleologii, narciarstwa, sternik motorowodny, ratownik WOPR, skoczek wojsk powietrznodesantowych, uprawnienia do prowadzenia pojazdów opancerzonych itp.).

Na podstawie Decyzji nr 296/00 KGP z 29 grudnia 2000 r. oraz Zarządzenia nr 14 KGP z tego samego roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania jednostek organizacyjnych policji (DzUrz. KGP Nr 2, poz. 17 i Nr 7, poz. 73), pododdziały AT wyłączono oficjalnie ze struktur oddziałów prewencji i pod obowiązującą do dziś nazwą SPAP podporządkowano bezpośrednio właściwym miejscowo komendantom wojewódzkim w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Warszawie. Zgodnie z zapisami powyższej decyzji, nadzór nad wszystkimi SPAP sprawował Komendant Główny Policji. Stanowiły one jego odwód przeznaczony do działań na terenie całego kraju, a Komendant Główny podejmował decyzje o użyciu danego pododdziału antyterrorystycznego oraz referatu lub zespołu minersko-pirotechnicznego poza terytorialnym zasięgiem działania, określonym w załącznikach do decyzji nr 296.

W przypadku np. SPAP w Krakowie było to całe ówczesne województwo małopolskie oraz powiaty sąsiedniego województwa świętokrzyskiego: kielecki, busko-zdrójecki, jędrzejowski, kazimierzowski (Kazimierza Wlk.), pińczowski i włoszczowski. Zgodnie z załącznikiem nr 2 każdy SPAP poza znacznie większym, warszawskim, miał liczyć 55 etatów i składać się z: kierownictwa (dowódca i dwóch specjalistów), pionu bojowego, czyli plutonu szturmowego (29 operatorów, w tym dowódca) i zespołu szkolenia (dowódca i dziewięciu instruktorów) oraz dziesięcioosobowego zespołu minersko-pirotechnicznego i trzyosobowego zespołu technicznego do spraw logistycznych. Etat SPAP w następnych latach stopniowo zmniejszano, najpierw Zarządzeniem nr 25 KGP z 31 grudnia 2002 r. do 50 funkcjonariuszy, a pięć lat później, Zarządzeniem nr 1041 KGP z 28 września 2007 r., do 44. Było to związane m.in. z ograniczeniem rejonów odpowiedzialności SPAP do wyłącznie macierzystych województw, gdyż w KWP siedmiu pozostałych (tj. w Bydgoszczy, Gorzowie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu i Radomiu) sformowano w 2003 r. własne, mniejsze Sekcje Antyterrorystyczne (SAT).

Dokumenty dotyczące poczynionych wtedy zmian organizacyjnych i funkcjonowania pododdziałów AT mają w większości charakter poufny lub zastrzeżony (Zarządzenie nr 6 Pf KGP z 6 lutego 2003 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji, Decyzja nr 151Z/2003 KGP z 16 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji), co nie dziwi, biorąc pod uwagę atmosferę po tragicznych wydarzeniach w Magdalence. Klauzulę „zastrzeżone” nosi również jeden z ostatnich aktów tego typu, Decyzja nr Z-123/2010 KGP z 13 maja 2010 r., zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz określenia ich struktury organizacyjnej i etatowej – dlatego szczegóły najnowszej, aktualnej organizacji SPAP muszą pozostać niejawne. Można jedynie podać, że obecnie liczy znów około 50 funkcjonariuszy (dokładną liczbę etatów SPAP określa i może zmieniać zarządzeniem organizacyjnym zwierzchni komendant wojewódzki policji, nie zawsze też wszystkie są obsadzone), a składa się z trzech zespołów bojowych, zespołu szkoleniowo-bojowego, zespołu minersko-pirotechnicznego oraz mniejszego zespołu wsparcia technicznego.

Całością zarządza dowódca i jego zastępca. Te ogólne informacje nie zdradzają możliwości operacyjnych pododdziału, gdyż liczebność oraz skład użytych przezeń sił i tak zależy od konkretnego zadania. Wydział szkoleniowo-bojowy SPAP przygotowany jest do wypełniania takich samych zadań jak wydziały bojowe, ale skupia instruktorów odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów: analizowanie potrzeb szkoleniowych, opracowywanie planów i programów kursów doskonalących oraz uczestnictwo w rekrutacji kandydatów do służby w pionie bojowym i ich przygotowanie do realizacji zadań. Z drugiej strony, w samym „szturmie” służy wielu policjantów, którzy także posiadają tytuły instruktorskie w różnych dziedzinach i często uczestniczą w prowadzeniu zajęć szkoleniowych. W akcjach bojowych biorą zaś bezpośredni udział również dowódcy pododdziału, a w razie potrzeby i członkowie zespołu technicznego, odpowiedzialnego na co dzień za sprawy logistyczne.

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  33
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 1/2013

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Co zabrać ze sobą na jesienną wyprawę »
sprzet jesienny

 


Dostępny już dla Ciebie! Nie tylko dla mundurowych »

Latarka odporna na wszytko? Przekonaj się »


latarka na broń

 


Co jest niezbędne w mundurze komandosa »
buty taktyczne

 


Zostań najbardziej pożądanym absolwentem na świecie »

Niezastąpiony sprzęt bushcraft - co wybrać »

uczelnia wojskowa

 

 

 


 Co sprawia, że ten filtr do wody jest wyjątkowy »

filtry do wody

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Schludnie, wygodnie, taktycznie na każdą akcję »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
ubranie taktyczne

 


Dla tych którzy ratują życie » Niezbędnik podróżnika - co warto mieć »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Buty do lasu - które wybrać »
kursy strzeleń
05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


LUBLINIEC.PL Cicho i skutecznie Tajemnice najstarszej jednostki specjalnej Wojska Polskiego Przygotowani przetrwają Sztuczki survivalowe
lubieniec przygotowani-przetrwaja balistyka-dla-snajperow
To nie tylko wznowienie książki, ale także akcja CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) byłych żołnierzy tej formacji, którzy obecnie świadczą usługi z zakresu bezpieczeństwa. To oni przekonali autora do uzupełnienia i wznowienia książki LUBLINIEC.PL (...)
zobacz więcej »
Bądź przygotowany. Chroń swoją rodzinę i przetrwaj! Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zacznie się rozpadać (...)
zobacz więcej »
To nie tylko książka, ale stworzone z pasją narzędzie przetrwania. ToolBook zawiera: lusterko sygnałowe, soczewkę Frasnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki trasy, podpałkę oraz praktyczną wiedzę, jak przetrwać (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Policjanci na misji w Kosowie wyróżnieni medalami

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak przewodniczył delegacji Policji podczas wizyty w polskim Kontyngencie Policyjnym w Kosowie. W trakcie jej trwania odznaczono...

Aktualny numer

5/2021
SPECIAL OPS 5/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - „Born to fight” MD 530F Cayuse Warrior
  • - Skuteczni razem
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia - państwowa Uczelnia wojskowa. Lider w kształceniu na potrzeby sił...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl