I Ty możesz mieć SPECIAL OPS nr 3/2016

wystarczy założyć konto w portalu special-ops.pl

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 3/2017  /  03-08-2017
Hiszpańskie wojskowe oddziały nieregularne historycznie noszą nazwę guerrilleros (pol. gerylasi). To miano określa świetnie zmotywowanych i wytrzymałych żołnierzy potrafiących walczyć w różnorodnych najtrudniejszych warunkach terenowych.
Hiszpańskie wojskowe oddziały nieregularne historycznie noszą nazwę guerrilleros (pol. gerylasi). To miano określa świetnie zmotywowanych i wytrzymałych żołnierzy potrafiących walczyć w różnorodnych najtrudniejszych warunkach terenowych. I. Jiménez, A. Manrique, L. Rico, A. Tejedor/DECET, MOE

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

W wyniku zapoczątkowanych wówczas zmian w 2006 r. Hiszpania, jako trzeci kraj Paktu Północnoatlantyckiego po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, uzyskała elitarny status „państwa ramowego” w zakresie operacji specjalnych NATO, tj. zdolnego do wystawienia Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych SOCC (ang. Special Operations Component Command), które potrafi planować działania sił specjalnych Sojuszu i dowodzić nimi.

Zdjęcia: I. Jiménez, A. Manrique, L. Rico, A. Tejedor/DECET, MOE

Historia współczesnych sił specjalnych Hiszpanii zaczyna się równo 60 lat temu, jako reakcja na powstanie w 1955 r. Układu Warszawskiego i zbrojną interwencję ZSRR na Węgrzech. Na tym etapie „zimnej wojny” wizja zmasowanej inwazji sił bloku wschodniego na Europę Zachodnią wydawała się tam bardzo realna, a co więcej – przewidywano, że zakończy się sukcesem i okupacją większości terenów, aż po Atlantyk.

W związku z tym w hiszpańskiej Wojskowej Szkole Górskiej EMM (Escuela Militar de Montaña), funkcjonującej od 1945 r. w Jaca koło Hueski u podnóża Pirenejów, narodził się pomysł zorganizowania dla personelu tamtejszej armii kursów dowodzenia małymi pododdziałami specjalnymi o charakterze partyzanckim.

To właśnie w Hiszpanii dla tego rodzaju nękających działań nieregularnych i prowadzących je rozproszonych sił narodził się termin guerrilla, stanowiący odpowiednik francuskiego „Petite guerre”, czyli „mała wojna”. Taki sposób prowadzenia działań wojennych był znany na Półwyspie Iberyjskim od IX w., ale po raz pierwszy został skodyfikowany w regulaminie walki (Reglamento de Partidas y Cuadrillas) armii hiszpańskiej w 1808 r., a następnie w rozporządzeniu na temat działań lądowych (Decreto del Curso Terrestre) w 1809 r. i szeroko zastosowany praktycznie w wojnie 1808–1814 przeciwko okupującym kraj Francuzom.

Walczących zgodnie z opisaną wówczas taktyką członków oddziałów nieregularnych nazwano guerrilleros (pol. gerylasi), które to miano stało się w Hiszpanii synonimem bardzo zmotywowanych i wytrzymałych żołnierzy, potrafiących świetnie walczyć w różnorodnych, najtrudniejszych warunkach przeciwko znacznie liczniejszemu wrogowi.

Nawiązując do ich nazwy i tradycji kadra EMM zaproponowała, opierając się na swoich doświadczeniach w prowadzeniu kursów walki w górach, wyszkolenie dowódców z szeregów wojsk lądowych do organizowania z żołnierzy, w razie potrzeby, niewielkich grup partyzanckich, które skutecznie kontynuowałyby walkę mimo dominacji przeciwnika. Pierwszy taki dwufazowy kurs zorganizowano w okresie 14 stycznia – 14 grudnia 1957 r., z przerwą od 8 kwietnia do 2 października.

Po zakończeniu 13 grudnia 1961 r. czwartego kursu guerrilleros dowództwo armii hiszpańskiej podjęło decyzję o sformowaniu do 1 marca 1962 r. z przygotowanej na nich kadry pierwszych eksperymentalnych jednostek specjalnych:

 • Unidad de Operaciones Especiales (UOE) nr 71 w Oviedo, podporządkowaną administracyjnie tamtejszemu 3. Zgrupowaniu Piechoty „Milán”, a taktycznie 71. Dywizji oraz
 • Unidad de Operaciones Especiales (UOE) nr 81 w Orense, odpowiednio w 8. Zgrupowaniu „Zamora” i 81. Dywizji.

Powołujące do życia te pododdziały zarządzenia ministra obrony gen. Barroso (Instrucción General nº 161/125), wydane w ostatnich dniach poprzedniego roku przez sekcję nr 1 Dirección General de Organización y Campaña ministerstwa, określało etat każdej z nich na 113 żołnierzy pod dowództwem kapitana, podzielonych na dowództwo, sztab i trzy sekcje operacyjne, a także przydział dla nich konkretnej liczby karabinów automatycznych, pistoletów maszynowych, broni krótkiej i noży plus po 10 karabinów wyborowych.

Do UOE mieli trafiać wyłącznie ochotnicy, którzy przeszli wymagające testy selekcyjne, a nad ich programem szkolenia i doktryną działania miała przejąć pieczę Generalna Dyrekcja Edukacji ministerstwa obrony.

8 grudnia 1962 r., podczas obchodów święta piechoty, UOE 71 po raz pierwszy oficjalnie wystąpiła w oliwkowozielonych beretach, od których do guerrilleros przylgnęła druga nazwa: Boinas Verdes. Ich oznaką stał się duży nóż machete M1941 w wieńcu z liści dębowych.

W lipcu 1965 r. wojska lądowe Hiszpanii na podstawie zarządzenia ministra obrony IG 165/142 uległy reorganizacji, w wyniku której w każdym z dziewięciu regionów wojskowych, na jakie podzielony był ten kraj, sformowano brygady piechoty operacyjnej obrony terytorialnej BRIDOT (Brigadas de Infantería Defensa Operativa del Territorio).

Punkt 14 tego zarządzenia nakazywał utworzyć przy każdym z należących do nich dwóch pułków piechoty kompanię operacji specjalnych COE (Compañía Operaciones Especiales) wedug opisanego schematu liczące od osiemdziesięciu paru do ponad setki żołnierzy.

Już 1 listopada tego samego roku przy 4. Regimiento de Infantería Simancas powstała COE 72 w Gijon, a kolejne zaczęły funkcjonować od września 1966 r. Łącznie, wraz z wyżej wymienionymi, armia hiszpańska dysponowała w 1969 r. osiemnastoma kompaniami komandosów o numerach od 11 i 12 do 91 i 92, gdzie pierwsza cyfra wskazywała numer zwierzchniego regionu wojskowego oraz COE 101 na Majorce i COE 102 na Teneryfie.

W maju 1976 r. kolejna kompania nr 103 została sformowana na atlantyckiej wyspie Gran Canaria, w 1981 r. ich liczba doszła zaś do 25, gdy własny pododdział tego typu utworzyła hiszpańska Legia Cudzoziemska, a dodatkowa COE powstała przy ośrodku szkoleniowym w Jaca, rozwiniętym od 1975 r. w Wojskową Szkolę Górską i Operacji Specjalnych EMMOE (Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales). Ta ostatnia kompania wspomagała prowadzenie specjalistycznych kursów oraz trenowała zaawansowane działania w górach, testowała również taktykę, techniki i materiały, które miały być wprowadzane w pozostałych COE.

Na przełomie lat 70./80. hiszpańskie kompanie specjalne składały się z dowódcy i jego zastępcy w stopniach kapitana i porucznika, dwóch sekcji bojowych dowodzonych przez chorążych i ich zastępców-sierżantów oraz sekcji zabezpieczenia pod komendą sierżanta.

 • Sekcje bojowe dzieliły się na dwie 11-osobowe drużyny dowodzone przez kaprali, którym podlegała dwuosobowa obsługa 7,62 mm km, radiotelegrafista, strzelec wyborowy, po dwóch zwiadowców i saperów oraz w pierwszej dwóch strzelców, a w drugiej dwóch żołnierzy z małym moździerzem commando (w niektórych COE przez pewien czas funkcjonowała jedna sekcja bojowa, podzielona na trzy 11-osobowe drużyny i jedną trzyosobową obsługę moździerza).
 • Drużyny mogły dzielić się na dowódcę oraz dwie pięcioosobowe escuadras.
 • Sekcję dowodzenia i zabezpieczenia tworzyło, prócz dowódcy, dwóch kaprali, czterech kierowców, sanitariusz, mechanik, pisarz, łącznik, zaopatrzeniowiec oraz kucharz.
 • Szersze wsparcie logistyczne zapewniał pułk, przy którym funkcjonowała dana COE.
 • Personel kompanii był zwolniony od wszelkich funkcji dodatkowych, jakie musieli wykonywać inni żołnierze pułków, tj. pełnienia wart garnizonowych, służb, prac gospodarczych i porządkowych. Wszystko po to, by mógł skupić się na szkoleniu bojowym.
 • Kandydatów, wówczas jeszcze w większości poborowych, odbywających okresową zasadniczą służbę wojskową, dobierano już podczas rozmów w punktach rekrutacyjnych CIR (Centros de Instrucción de Reclutas), spośród najsprawniejszych fizycznie, szukających przygód, otwartych na wyzwania i zdobywanie specjalnych kwalifikacji.
 • Akces do służby w COE musiał być ochotniczy, a droga do szeregów komandosów wiodła oczywiście przez testy fizyczne oraz wielomiesięczny kurs w EMMOE, zakończony trwającym nawet tydzień egzaminem na prawo noszenia zielonego beretu (Prueba de Boina), podczas którego należało wykazać nabycie na odpowiednim poziomie niezbędnego zestawu umiejętności, w tym zachowania w niewoli, oraz wysoką kondycję.
 • Szkolenie przygotowywało do działań nieregularnych, ale także przeciwpartyzanckich, obejmowało techniki przenikania (w tym drogą wodną, wpław, w sprzęcie nurkowym, łodziami i kajakami), długotrwałego skrytego działania i wycofania z terenu kontrolowanego przez wroga, prowadzenie patroli rozpoznawczych, organizowania zasadzek, przeprowadzanie ataków dywersyjnych, także w celu ratowania z rąk przeciwnika jeńców lub innego personelu.
 • Guerrilleros uczyli się posługiwać szturmowo różnorodną bronią strzelecką, a nawet kuszami oraz łukami, walki wręcz, dywersyjnego posługiwania się materiałami wybuchowymi, wspinaczki dziennej i nocnej, łączności i kryptografii, fotografowania, udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran. Dużo miejsca poświęcano oczywiście umiejętnościom survivalowym, intensywnemu treningowi fizycznemu, budowaniu wytrzymałości marszowej, strzelaniu, taktyce, topografii i orientacji w terenie.
 • Żołnierze COE co najmniej 10 dób w miesiącu spędzali poza rejonem zakwaterowania, ćwicząc i bytując początkowo w terenie przygodnym. Większość przechodziła kurs spadochronowy, ale jedyny pododdział, który w całości był szkolony pod tym kątem i regularnie wykonywał skoki, stanowiła od 1984 r. UOELUnidad de Operaciones Especiales de La Legión.

Czytaj też: K-Komando >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
W celu uzyskania dostępu do pełnego tekstu
niniejszego artykułu wyślij SMS o treści:
AP.SP4ZL na nr 74068
Opłata za wysłanie SMS-a: 4 zł + VAT (4,92 zł brutto)
Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay
Usługa dostępna jest w sieciach: T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi. Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay.
Właścicielem portalu jest Grupa MEDIUM Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karczewskiej 18.
Zwrotnym sms-em otrzymasz Kod Dostępu, który wpisz w poniższe okienko. Kod będzie aktywny przez 24 godziny od pierwszego zalogowania.
Reklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (6 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu - 70,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. Zamów już dziś!
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 70,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Dwuletni dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość dokupienia dwuletniego dostępu do wszystkich treści elektronicznych w promocyjnej cenie (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Roczny dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość dokupienia dostępu do wszystkich treści elektronicznych w promocyjnej cenie (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30 dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (12 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu - 130,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. Zamów już dziś!
Regulamin korzystania z portalu Special-Ops.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 3/2017

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Już 13 marca odbędzie się pokaz sprzętu DETEKCYJNEGO! Liczba miejsc ograniczona »

sprzęt do detekcji

 


Doświadcz nowego rodzaju treningów taktycznych »

szkolenia taktyczne phantom


 

I już nie martwisz się o baterie » Dobry kamuflaż to podstawa! Gdzie kupisz farby maskujące »
latarka czołowa farby kamuflujące

 


Gdzie ubierzesz się taktycznie od stóp do głów »


 

Ekwipunek na każdą okazję! Nie wahaj się z niego skorzystać » Jak szybkie odpinanie plecaka sprawdza się w trudnych sytuacjach »

 


Bądź przygotowany! Zapisz się na kurs strzelań »


 

Chcesz się doszkolić? Szukasz intensywnych wrażeń? Zapisz sie do SCAT » Jakie linie odzieżowe do Ciebie pasują? Wybierz »

 

Jaki smatrfon sprawdzi się w terenie »

smartfon do zadan specjalnych
 

 Czeka Cię wyprawa w nieznane? Ta latarka może okazać się niezastąpiona » Uwielbiasz sport ekstramalny? Jaki telefon do Ciebie pasuje »

 


 Wypróbuj odzież na miarę Twoich potrzeb!


Do produkcji używamy możliwie najwyższej jakości materiałów, by oferta w pełni zaspokajała oczekiwania klientów (...) czytaj dalej »

 


Chcesz zdiagnozować zagrożenie chemiczne? Dowiedz się, jak to zrobić » Poznaj cechy charakterystyczne dobrych butów taktycznych »

 


Gdzie ubierzesz się taktycznie od stóp do głów »


 


Jak obserwować z kilku kilometrów » Szykujesz się na wyprawę w nieznane? Dowiedz się jak się do niej przygotować »


Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP
kontrterroryzm-sily-specjalne jednostka-kontrterrorystyczna balistyka-dla-snajperow
Realizacja działań kontrterrorystycznych przez Policję zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych(...)
zobacz więcej »
Czas w którym przyszło nam żyć, charakteryzuje się wszechobecnym poczucia zagrożenia terroryzmem (...)
zobacz więcej »
Ocena zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Aktualny numer

6/2017
SPECIAL OPS 6/2017
W miesięczniku m.in.:
 • - OMEGA - ostatnia opcja!
 • - BARRETT MRAD
SITREP
Turecka Narodowa Organizacja Wywiadowcza (Millî İstihbarat Teşkilatı - MİT) otrzyma w...
Dariusz Materniak
W sobotę, 30 grudnia wieczorem, funkcjonariusze jednostki specjalnej ukraińskiej...
Michał Piekarski
W dniu 28 listopada, podniesiona zostanie bandera Marynarki Wojennej na niszczycielu...
Sebastian Cybulski
Na początku dzisiejszego wpisu chciałbym Was wszystkich przeprosić za przerwę w...
Dariusz Materniak
W dniach 15-16 listopada 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja na temat...
KSIĘGARNIA MILITARNA POLECA:
Sortmund
Sortmund
Sortmund jest firmą specjalizującą się w dostawie umundurowania dla większości służb mundurowych w Polsce. Współpracujemy z wieloma uznanymi...

Powstanie Warszawskie 2.0, czyli „kotwica” z hashtagiem

Czy było warto? – to pytanie w ostatnich latach rozliczania naszej historii pada bardzo często w kontekście Powstania Warszawskiego. Jednocześnie...wiecej »
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl