Generał dywizji Piotr Patalong - pożegnanie z mundurem

 Redakcja  /  31-01-2018  /  14
Fot. Wydział Prasowy DKWS

Decyzją Ministra Obrony Narodowej, generał dywizji Piotr Patalong z dniem 31 stycznia br. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Gen. Patalonga pożegnał obecny Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych - generał brygady Wojciech Marchwica, i kadra kierownicza DKWS oraz podległych jednostek Wojsk Specjalnych oraz przybyłych gości.

Uroczyste pożegnanie odbyło się w poniedziałek, 29 stycznia, w Sali Tradycji Wojsk Specjalnych, mieszczącej się na terenie kompleksu krakowskiego DKWS. Podczas uroczystości gen. bryg. Wojciech Marchwica dziękował odchodzącemu do rezerwy gen. Patalongowi za czas jego służby, podkreślając, iż wraz z jego osobą z rodziny Polskich Wojsk Specjalnych odchodzi „kawał” historii tej formacji. Obecny Dowódca Komponentu zaznaczył także, iż gen. Patalong należał do tych nietuzinkowych dowódców, którzy całe swoje życie podporządkowali bezwarunkowo dobru służby i wiele dla niej poświęcili.

Polecamy lekturę: Specjalna Dekada - rozmowa z byłymi dowódcami Wojsk Specjalnych

Podczas uroczystości odczytano również list dowódcy Amerykańskich Sił Specjalnych (USSOCOM) - gen. Raymonda Thomasa. Następnie głos zabrał gen. dyw. w st. spocz. Michael Repass, który do połowy 2013 roku dowodził Amerykańskimi Wojskami Specjalnymi w Europie (Special Operations Command Europe). Amerykańscy dowódcy podkreślali zasługi gen. dyw. Piotra Patalonga dla rozwoju i umocnienia współpracy wojskowej sił specjalnych USA i Polski.

Gen. Patalong w swoim wystąpieniu dziękował zebranym za wspólne lata służby. Podkreślił, że niezwykle ceni sobie fakt, iż może żegnać się z mundurem w miejscu, w którym bije serce Polskich Wojsk Specjalnych, czyli w jego krakowskim dowództwie w asyście pocztów sztandarowych wszystkich jednostek Wojsk Specjalnych oraz 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego i 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej.

Źródło: Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (Wydział Prasowy).

Galeria aktualności  Ilość zdjęć:  4

Komentarze

14
detektyw / 20-02-2018, 22:54
List otwarty i apel komandosa Michała Jarzyńskiego do swoich Braci Komandosów w Polsce .

Przytaczam fragment dyskusji , która toczyła się moim udziałem na jednym z portali , a dotyczyła przyczyn upadku w Polsce polskie lewicy. Ta moja wypowiedź, a w zasadzie diagnoza przyczyn i sposobu doprowadzenia do upadku w Polsce polskiej lewicy jest dla nas o tyle ważne , gdyż możemy ją implementować na nasz związkowy grunt , by wcześniej , niż dojdzie do upadku naszego związku - co od dłuższego już czasu , w dużej mierze dzięki „naszemu” Kierownictwu, ma miejsce- antycypować przeciwdziałanie wobec tego zagrożenia i podjąć niezbędne środki, by jemu zapobiec.

To, że w naszym związku spadochronowym od dłuższego czasu dzieje się źle nie muszę nikogo przekonywać . Widać , to gołym okiem min. , po doprowadzeniu do upadku „Komandosa” , który dawał możliwość naszym Braciom na znalezienie godnej pracy po zakończeniu służby wojskowej.

Teraz nasi członkowie i było komandosi muszą się tułać od firmy do firmy ochroniarskiej prosząc o pracę. a , miejsce po „Komandosie ” zajęły firmy o kapitale zagranicznym częstokroć izraelskim takie jak Solid , Konsalnet, Impel i inne. To co się stało nie stało się tak sobie , lecz było efektem prowadzonej poprzez obce służby wywiadowcze gry operacyjnej obliczonej na wyrugowanie z rynku ochroniarskiego naszej firmy z wykorzystaniem agentury umieszczonej min . w naszym związku , w tym jego wierchuszce. Odbyło się to poprzez ich agenturę , która działa w Kierownictwie naszego związku /częstokroć są to ludzie , którzy w przeszłości odbywali przeszkolenie w USA/.

Zwracam się do wszystkich Braci Komandosów zarówno tych należących do Związku Polskich Spadochroniarzy jak również tych pozostających poza tym związkiem o przemyślenie we własnych gronach tego mojego do Was apelu po to by nie było za późno, by nie doszło do tego , co miało miejsce w niedalekiej przeszłości w Polsce wobec partii lewicowej , iż doszło do publicznego jej upadku połączonego z aktem wyprowadzenia sztandaru do lamusa.

Nie dopuśćmy do tego .

Łódź, dnia 20 luty 2018 r. komandos Michał Jarzyński ,

autor tego apelu jest członkiem III Oddziału ZSP w Dziwnowie . W przeszłości 1976-80 był oficerem kontrwywiadu wojskowego w 1 batalionie szturmowym w Dziwnowie, w latach późniejszych był ekspertem Zarządu WSW w Bydgoszczy w dziedzinie walki z dywersją ideologiczną nazywaną obecnie wojną informacyjną , posiada duże doświadczenie w zakresie bezpośredniej walki z dywersją, terroryzmem , sabotażem itd. , obecnie jest publicystą aktywnie komentującym współczesne , bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, ma wiele kontaktów z polskim środowiskiem patriotycznym w kraju i na świecie.

Przykładowa prezentacja mojej aktywności na portalach społecznych w internecie:

Z Tweeta –
Ludzie, którzy wydają się promować abstrakcyjną ideę grupy społecznej zwanej „lewicą”, często są tymi, którzy korzystają z jej nieistnienia.

Polubione przez ciebie oraz 4 innych ludzi

heavymetal60 , 6 lutego 2018 at 00:59
Odpowiedz

Lewicę w Polsce zniszczono metodą od góry poprzez agenturalnych wobec CIA/Mossad jej przywódców Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera. Niestety ślepcy z lewicy nie widzą tego do dzisiaj.

Polubione przez ciebie oraz 7 innych ludzi

Michał Jarzyński , 6 lutego 2018 at 07:18
https://kodluch.wordpress.com/2018/02/05/05-02-2018-syria-857-dzien-sprzatania-swiata/#comments

Bracia Komandosi !

Nie bądźmy takimi ślepcami jak Ci ludzie z lewicy. Obowiązkiem każdego komandosa jest prawidłowe rozpoznanie przeciwnika i jego pokonanie . Nie zapominajmy o tym .

Łączę żołnierskie pozdrowienia dla Was i Waszych rodzin.

PS. generał Piotr Patalong to jeden z tych nielicznych generałów na którego można liczyć.
detektyw / 21-02-2018, 04:33
Wykład z zakresu dywersji ideologicznej /wojny informacyjnej i sposoby jej przeciwdziałania poprzez publiczną demaskację form i metod tej dywersji /wojny, zgodnie z moim manifestem do Nrodu Polskiego :
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/

Kultura , w tym publicystyka , ale także muza jest narzędziem do prowadzenia ukrytej dywersji ideologicznej /wojny informacyjnej z przeciwnikiem . W swoim czasie zdemaskowałem Ryszarda Oparę , któremu zarzuciłem sianie defetyzmu wśród Polaków dla ich wewnętrznego złamania i uczynienia ich uległymi niewolnikami wobec okupacyjnego reżimu w Polsce , agenturalnego wobec CIA/Mossad. . /Przeczytaj mój komentarz po tym artykułem Andrzeja Opary na NEon24
http://ryszard.opara.neon24.pl/post/142180,historia-polski-epitafium/

Kształtowanie nastrojów wśród przeciwników /tak...tak : Polska dla naszego "sojusznika" USA jest , de facto , wrogiem, lecz ogłupiani przez rządzących w Polsce i polskojęzyczne media ludzie tego nie kumają , albo bardzo słabo , to czują./ jest jedną z form prowadzenia dywersji ideologicznej /wojny informacyjnej z przeciwnikiem. Dla znawcy zagadnienia dywersji ideologicznej / za którego się uważam / po obserwacji ruchów przeciwnika poprzez swoją agenturę wpływu umieszczoną częstokroć na obszarze wroga , widać jak na dłoni bieżące kierunki /trendy i metody stosowanych wobec Polski i Polaków działań, z których wynika ,że naszym wrogom zewnętrznym /USA i Izrael/ obecnie zależy na zrobieniu z Polaków bezideowej masy , w pełni uległej wobec ich agenturalnych rządów w Polsce i im ślepo podporządkowanej i ślepo wierzącej , co dokonuje się w Polsce poprzez działanie dywersyjnego wobec Polski i Polaków radia Maryja.

Dzisiaj w radio usłyszałem skądinąd piękną piosenkę Patrycji Markowskiej pt. „Prostych kilka prawd” /mój komentarz pod filmem/
.https://www.youtube.com/watch?v=ny49g6VHG4c
,
która jest żywym przykładem takiego dywersyjnego /informacyjnego/manipulacyjnego oddziaływania na świadomość i podświadomość Polaków w kierunku ich wewnętrznego , duchowego rozbrojenia , by byli ulegli i by się nie przeciwstawiali, mówiąc słowami tej piosenki : nie szli pod wiatr. W swoim czasie pamiętam , iż ojciec tej piosenkarki Grzegorz Markowski w swojej piosence pt. „Chciałbym być sobą” podburzał Polaków , by szli za Solidarnością przeciw ówczesnej władzy. Wiedząc dzisiaj już z całkowitą pewnością ,iż Solidarność był, skutecznie zrealizowanym projektem CIA, do bandyckiego przejęcia Polski przez międzynarodową lichwę i docelowo wykorzystania Polski i Polaków przeciwko Rosji i Rosjanom, widzimy jak chytrze i podstępnie prowadzona jest dywersja ideologiczna/wojna informacyjna Zachodu z Nami Słowianami ,w tym z Rosją. Oni chcą nas wykorzystać jako „mięso armatnie” przeciwko Rosji . W jakimś zakresie , to już im , lecz nie do końca , udało się zrobić z Ukraińcami. Polacy w ich planach są następni , by ich rzucić przeciwko Rosji, do czego nie wolno dopuścić.

Tak więc widzimy jak ojciec i córka , pracując dla show biznesu, który jest narzędziem międzynarodowej lichwy ,służą złej sprawie. Oni się wzajemnie wspierają , by zdobyć serca i popularność wśród Polaków., by poprzez nich/ swoich wykonawców/ móc kształtować zachowania i postawy Polaków w kierunku dla nich dogodnym , właśnie poprzez muzę, która jest dla nich jedynie narzędziem dywersyjnego /informacyjnego oddziaływania. Tutaj w tym filmie /mój komentarz pod tym filmem/ jak na dłoni widać jak piosenkarz Slawomir , któremu ostatnio zarzuciłem , iż szerzy wśród Polaków głupotę i i czyni z nich bezideową masę:
.https://www.youtube.com/watch?v=n2hJA78YuWw

rozprowadza /lansuje Patrycję Markowską, która w tym nagraniu /nie studyjnym , z nie obrobionym elektronicznie głosem / ma wyraźne problemy ze swoim głosem. Oto ten film /mój komentarz pod tym filmem/:
.https://www.youtube.com/watch?v=3REG0iA1cfk&t=1s
detektyw / 21-02-2018, 04:41
Solidarność w Polsce jest dziełem CIA

Sztuczne rozdzielanie Solidarności na starą i nową i przypisywanie jej ,że ta stara jest ok , a ta nowa jest be jest ogólnie mylące , chociaż samo w sobie nosi znamiona samousprawiedliwienie się tych starych przed tym , co zrobili i robią Ci nowi . Dodatkowo z psychologicznego punktu widzenia w zakresie socjotechnicznym jest samooszutwem /vide: samooszukiwanie jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych/.

Koncepcja ta jako metoda dochodzenia do prawdy jest metodologicznie błędna, chociaż epistemologicznie dopuszczalna. Chcąc dokonać trafnej oceny Solidarności z punktu widzenia dobra Polski lub jej szkodliwości dla Polski należy patrzeć na nią całościowo, holistycznie, bez rozbijania ją na starą /tę rzekomo dobrą/ i tę nową /tę złą/ , z podkreśleniem jednakże , iż na tzw."suwaku polskości" ta stara faktycznie była lepsza od tej nowej min. dlatego , że był w niej duży pierwiastek narodowy/ narodowowyzwoleńczy/ , co nie zmienia jednakże faktu, że te obie Solidarności były dziełem i owocem skutecznie zaplanowanej i zrealizowanej przez CIA operacji specjalnej występującej u nich pod tą samą nazwą.

Wszyscy , którzy twierdzą , że Solidarność była ruchem stricte polskim są w błędzie .....w błędzie celowo zaprogramowanym przez teoretyków CIA po to , by Polacy w to uwierzyli , co też się stało i pomimo upływu lat nadal /przyp. własna : chodzi o ten zaimplementowany z zewnątrz do struktur poznawczych Polaków błąd poznawczy/ nadal tkwi w świadomości wielu Polaków , którzy nie potrafią , tak jak to w swoim czasie zrobił Andrzej Szubert z Niemiec , aktywny działacz Solidarności , krytycznie myśleć i zerwać raz na zawsze z tą ichnią socjopropagandą.

Andrzej wyszedł poza krąg tego samouwielbienia , charakterystycznego dla wielu byłych i obecnych działaczy Solidarności przez co realnie ocenia sytuacja na froncie walki ideologicznej dwóch przeciwstawnych ideologii nie będąc zakładnikiem żadnej z nich, co świadczy bardzo pozytywnie o jego otwartym myśleniu , które nie jest zaczadzone żadnymi ideologicznymi "izmami" i obciążone religijną kulą u nogi , z czym mamy do czynie w przypadku wielu dyskutantów dla których powołanie się na religijność jest predykatem ich wszelakich "prawd".

Przypomnę i przytoczę jeszcze raz , gdyż już to robiłem dowód na to , iż Solidarność była operacją specjalną CIA. Mówi o tym fragment rosyjskiego filmu o generale Jaruzelskim . Chodzi o fragment w którym dyrektor Centrum problemów geopolitycznych w Rosji generał Leonid Iwaszow przywołuje wypowiedź wielkiego amerykańskiego ideologa i stratega, jednego z największych w świecie rusofobów /zmarłego w zeszłym roku/ Zbigniewa Brzezińskiego, który powiedział i potwierdził wprost, bez żadnych ogródek fakt , że „Solidarność była operacją specjalną CIA”.
.https://youtu.be/bOJxNu_pUnQ?t=1246
.https://www.youtube.com/watch?v=ldb7UM27zcU&t=11s

Obejrzyjcie sobie cały ten film zarówno część I , jak i II Nie ze wszystkim się zgadzam , co jest w tym filmie . w swoim czasie jak ukazał się na YT w polskiej wersji w 6 odcinkach , ja go szczegółowo tam pod tymi filmami omówiłem . Efekt był taki, że ten film zniknął z YT , a zamiast jego ukazał się inny zmanipulowany jednoczęściowy film , który oprotestowałem jako manipulację i który został przez YT też usunięty. Niedawno , dzięki pomocy kolegów /krzyk 58 /piszących na blogubruska dotarłem do oryginału tego filmu /przytoczony wyżej/ , z czego się bardzo cieszę.

Informuję także , iż będąc oficerem kontrwywiadu wojskowego w 1986 roku , gdy pracowałem w Zarządzie WSW w Bydgoszczy jako inspektor udałem się do Gdańska w celu kontroli podległych nam tam oddziałów WSW i wtedy dla relaksu poszedłem sobie do tego kościoła ś.Brygidy, by go zwiedzić. W Zarządzie WSW bylem wówczas głównym inspektorem do walki z dywersją ideologiczną zwaną współcześnie wojną informacyjną . Podlegała mi w tym zakresie wojskowa Polska, patrząc na mapę w trójkącie od Łodzi do Szczecina , Koszalina,Gdańska , Olsztyna i do Łodzi. Był wtedy bardzo gorący czas . W związku z czym miałem pełne ręce roboty.

Osobiście ja do Solidarności miałem i mam cały czas negatywny stosunek, ponieważ tak , de facto Solidarność jest dziełem , koniem trojańskim USA/CIA powołanym po to , by zniewolić Polskę i rozgrabić ją / co obecnie się dzieje , a w zasadzie dobiega końca/ , a docelowo wykorzystać Polskę i Polaków jako "mięso armatnie" by ich rękami skoczyć do gardła Rosji i Rosjanom, czemu należy za wszelką cenę przeciwdziałać.

Mamy negatywny przykład przerobionej w ten sposób Ukrainy . Nie bierzmy z niej przykładu, nawet jak "nasz" agenturalny wobec USA rząd oraz polskojęzyczne media , w tym prostytutki dziennikarskie będą nas do tego namawiać i nakłaniać , co też się na co dzień dzieje.

Oficjalnie to co mówię potwierdził Zbigniew Brzeziński / jeden z apostołów Tajnego Światowego Władzy Centrum w skrócie TŚWC/, do niedawna jeden głównych ideologów i strategów rządu USA .

Wniosek końcowy : Jeżeli Solidarność byłą dziełem CIA , to obecna władza publiczna w Polsce , spadkobierczyni Solidarności kim jest ?.....pytanie to pozostawiam otwarte do odpowiedzi dla każdego z Was.
detektyw / 21-02-2018, 04:43
Co do radia Maryja -moim zdaniem – jest to ośrodek wrogiej propagandy /dywersji ideologicznej na wschód /zwłaszcza na Rosję, który zastąpił radio Wolna Europa. Pomiędzy tymi dwoma radiami realizującymi , w istocie rzeczy , ten sam cel tj. szerzenie rusofobii wśród Polaków, podważenia osiągnięć Narodu Rosyjskiego oraz przyjaźni polsko-rosyjskiej jest też zasadnicza różnica . Tamto radio finansowane było przez amerykański Kongres , w tym bezpośrednio z puli CIA, a to radio utrzymywana jest z kieszeni ogłupiałych Polaków. Perfidnie do tego celu instrumentalnie wykorzystuje się religię.

Radio to w Polsce stanowi ewenement w skali światowej z uwagi na jego udział w bieżącej polityce i życiu publicznym na które ,nota bene, w polskim ustawodawstwie /konstytucja/ nie ma takiego przyzwolenia. Polecam film Jerzego Morawskiego, którego znam osobiście nt. Imperium ojca Rydzyka

https://www.youtube.com/watch?v=vZ5CIhui-GM&t=5s

Miałem również możliwość bezpośredniego spotkania się i porozmawiania z występującym filmie redemptorystą z Niemiec ojcem Jerzym Galińskim , który opowiedział mi szczegóły poprzedzającego powstanie radia , pobytu ojca Rydzyka w Niemczech. Dla mnie jako byłego pracownika służb specjalnych tajne zniknięcie ojca Rydzyka w Niemczech na dość długi okres przed jego powrotem do Polski i tryumfalnym pochodzie założycielskim ,może stanowić jedynie o jednym , że był tajnie zatrzymany przez zachodnie służby , zawerbowany i przeszkolony. Mogło to się stać w oparciu o kompromat /handlował samochodami z naruszeniem przepisów / i inne. W tej sprawie powinno być wdrożone poważne śledztwo, lecz nie w obecnej rzeczywistości , w sytuacji, gdy współcześnie rządzący jedzą z ręki Rydzyka i są przez niego namaszczani na najważniejsze stanowiska w Polsce. Sadzę , że przyjdzie taki czas , ze to zostanie zrobione , lecz jeszcze nie teraz.

Szkody dla Polski i chrześcijaństwa w Polsce , które dotąd poczynił Rydzyk są olbrzymie i trudne do oszacowania , biorąc pod uwagę fakt, iż ten wyrachowany i nie posiadający skrupułów człowiek, w sumie okradający z ostatnich pieniędzy polskich emerytów i rencistów z ostatnich nie wystarczających im na bieżące życie , w tym na żywność i leki pieniędzy działa w sferze ludzkiej świadomości, negatywnie ją programując poprzez instrumentalne posłużenie się emocjami i popędami : nienawiścią i agresją, potrzebą i poszukiwaniem wiary .

Sądzę , ze przyjdzie jeszcze czas , ze ten wrzód na Narodzie Polskim i chrześcijaństwie zostanie przecięty z pożytkiem i dla dobra Polski i Polaków jak również samego kościoła w Polsce . Niestety jak dotąd hierarchowie kościoła w Polsce siedzą cicho, prawdopodobnie bojąc się pozycji i gniewu Rydzyka . Ja się go nie boję, gdyż ja w przeciwieństwie do niego nie kłamie i nie oszukuje ludzi oraz nie wyłudzam , z czego on zrobił intratny geszeft pod szyldem religii i rzekomej walki o polskość.

Pierwsze przebłyski tej przyszłej, hipotetycznej , perspektywicznej sytuacji już widać , o czym świadczy ta petycja :
https://secure.avaaz.org/pl/petition/Papiez_Franciszek_Apel_o_ukrocenie_politycznej_dzialalnosci_Tadeusza_Rydzyka_1/
detektyw / 21-02-2018, 04:50
Kapitan kontrwywiadu wojskowego LWP, mój przyjaciel, Michał Jarzyński a wolność słowa w zgnojonej i zniewolonej III Rzydopospolitej

https://opolczykpl.wordpress.com/2016/02/14/kapitan-kontrwywiadu-wojskowego-lwp-moj-przyjaciel-michal-jarzynski-a-wolnosc-slowa-w-zgnojonej-i-zniewolonej-iii-rzydopospolitej/
detektyw / 21-02-2018, 04:58
Manifest / odezwa dysydenta komandosa Michała Jarzyńskiego do Polaków

https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/
detektyw / 21-02-2018, 05:06
Ostrzeżenie przed prowokacją CIA/Mossad przeciw Rosji

http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/133398,ostrzezenie-przed-prowokacja-cia-mossad-przeciw-rosji
detektyw / 21-02-2018, 05:22
Ostrzeżenie przed prowokacją CIA/Mossad wobec Narodu Polskiego i Prezydenta Rosji Władymira Putina .Krótki zarys publikacji
https://cont.ws/post/351223

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/08/22/ostrzezenie-przed-prowokacja-ciamossad-na-terenie-polski-przeciw-rosji/

http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/133398,ostrzezenie-przed-prowokacja-cia-mossad-przeciw-rosji

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/08/24/pomocnik-aptekarza-nowym-szefem-mon-w-iiizydo-rp/

http://wps.neon24.pl/post/133421,pomocnik-aptekarza-nowym-szefem-mon-w-iiizydo-rp

http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-wiadomosci/item/93132-ostrzezenie-przed-prowokacja-cia-mossad-na-terenie-polski-przeciw-rosji
Reakcja Moskwy i Warszawy

Rosja przeprowadziła ćwiczenia z gotowości bojowej .

Szef MON Antoni Macierewicz wpadl w histerię , gdy się dowiedział o przeprowadzeniu przez rosyjskie siły zbrojne nadzwyczajnych ćwiczeń sprawdzających ich gotowość bojową.

MON po, w trybie nadzwyczajnym zwołanej naradzie, wydało w tej sprawie swoje oficjalne stanowisko:

„Sprawdzenie gotowości bojowej armii Federacji Rosyjskiej można traktować jako kolejną prowokacyjną próbę wywarcia presji na Zachód przed spotkaniem grupy 20 najbogatszych państw – napisano na stronie MON. – Sytuacja jest przez polskie Siły Zbrojne stale monitorowana. Meldunki na bieżąco otrzymuje Prezydent RP, Premier i Minister Obrony Narodowej. Pozostajemy również w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami” – zapewnił rzecznik MON i prawa ręka ministra Antoniego Macierewicza, Bartłomiej Misiewicz.

W reakcji na taką bezpardonową odpowiedź szefostwa MON i dowództwa naszych sił zbrojnych, jak już wspomniałem wyżej, musiała głos też zabrać kancelaria prezydenta RP jak i on sam.

Tym razem sygnał stamtąd płynący był, o dziwo łagodzący i tonujący stanowisko przedstawione przez MON:

„Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem wojskowym w Warszawie. Sytuację trzeba monitorować. To, co dzieje się dzisiaj także w relacjach wojskowych między Rosją i państwami naszej części Europy, to także do pewnego stopnia gra emocji i ważne, by tym emocjom nie ulegać, tylko by sytuację analizować i na nią odpowiednio reagować. Tę czujność i tę gotowość do reagowania strona polska, pan minister Macierewicz z dowództwem wojskowym zachowuje, a pan prezydent jest o tym informowany”– zakomunikował prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Kolejny po nim zabrał głos sam prezydent, mówiąc że:

„Nie jest to coś, co byłoby absolutnie nadzwyczajne, są prowadzone ćwiczenia, ich elementem mogą być również alerty bojowe – skomentował dzisiaj manewry sił rosyjskich prezydent Andrzej Duda. – Bez emocji, natomiast z dużą uwagą to obserwujemy, jesteśmy w kontakcie z sojusznikami (…) W jakimś sensie jest to na pewno związane z zaplanowanymi, wcześniej zapowiedzianymi ćwiczeniami wojsk rosyjskich. Ja podchodzę do tego spokojnie i bez żadnych emocji, i takie podejście zalecam. Jestem w stałym kontakcie z ministrem Macierewiczem i z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Jesteśmy generalnie w stałym kontakcie z kwaterą główną NATO w Brukseli, jesteśmy członkiem Sojuszu, podejmujemy decyzje razem i razem działamy. To jest kwestia podejścia bez emocji i stałego monitorowania sytuacji”.

Jak widać z powyższego zaczyna się powoli ujawniać podział ról jakie pełnią minister MON i prezydent Duda, gdzie ten pierwszy jest złym policjantem- straszącym nawałą rosyjską społeczeństwo polskie, i ten drugi, który ma być tym dobrym policjantem uspokajającym zestrachane społeczeństwo.

Może też być tak, że obaj ci panowie uprawiają zupełni przeciwstawną sobie politykę, co może nagle obrócić się z glorii chwały polskiego oręża pod szefostwem Antoniego Macierewicza w jego nędzny powrót do siermiężnej rzeczywistośćci pod innym kierownictwem.

No chyba, że rzeczywiście ktoś już wcześniej zaplanował wciągnięcie Polski w konflikt militarny z Rosją- wtedy to przyszłość będzie się rozwijała po myśli Antoniego Macierewicza i jego misiaka. Ale nie sądzę, że świat już tak oszalał, że chce popełnić samobójstwo.

za źródlo : https://adnovumteam.wordpress.com/2016/08/26/wojna-domowa-na-ukrainie-26-08-2016r-548-dzien-od-nowego-rozejmu/#more-55382


PS. W istocie rzeczy ostatnio, w krótkich odstępach czasu , w okupowanej Polsce przez reżim , idący na smyczy syjonistycznej Ameryki, mieliśmy do czynienia z dwoma próbami
prowokacji . O ile pierwsza była skierowana wobec Rosji i miała na celu wywołanie konfliktu polsko-rosyjskiego , to celem tej drugiej było wywołanie zamieszek w Polsce , w tym puczu w wojsku.

Na szczęście obie te próby prowokacji zostały w zarodku stłumione . Stało się to w dużej mierze dzięki mojemu demaskatorskiemu artykułowi umieszczonemu przez mnie na rosyjskiej platformie społecznościowej KONT i natychmiastowej reakcji na niego ze strony rosyjskich służb specjalnych , które ten temat podjęły i go upubliczniły na świecie min. na chińskich i arabskich serwerach. Pod tym artykułem znajduję się też podziękowanie dla mnie za ten sygnał. Dla mnie – jako byłego pracownika kontrwywiadu wojskowego – jasnym jest to, iż za tym podziękowaniem wobec mnie konkretnej osoby stoją rosyjskie służby specjalne, cytuję :

„Михал Яжыньски, спасибо. Интересно, конечно. Но Вами могут быть заинтересованы эти спецслужбы, и не поздоровится. Не боитесь? „ /tłum .własne : Michał Jarzyński dziękuję. Oczywiście interesujące. Wami /czyli mną/ mogą być zainteresowane służby specjalne i nie będą z tej sytuacji zadowolone . Nie boicie się ? /

Moja odpowiedź , cytuję :

„Bym się bał gdybym tego nie zrobił , a teraz niech oni się boją. Oni liczą się tylko z mocniejszymi od nich zawodnikami , słabymi gardzą , pomiatają i mają ich w d...e. Wydaje mi się, iż zrobiłem to w ostatnim momencie przed planowaną akcją tzw. "rzutem na taśmę". Ciekaw jestem co oni teraz zrobią za ruch. . Zostali przecież publicznie zdemaskowani zanim udało im się wyciągnąć jeszcze pistolet z kabury.Sytuacja ta unaocznia nam jak niebezpieczny dla Polski i Polaków , ale też dla pokoju na świecie jest marionetkowy agenturalny wobec Ameryki i Izraela uplasowany przez nich w Polsce reżim.

Akurat to ,że Antoni Macierewicz po fakcie dekamuflażu /dekonspiracji tych prowokacji /akcji pod fałszywą flagą/ dostał histerii wcale mnie nie dziwi. Przecież jego zachodni mocodawcy tak mu ufali , a on spartaczył powierzoną mu przez nich robotę, a w zasadzie akt dywersji i międzynarodowego terroryzmu za który zarówno on jak i cala władza w Polsce powinni ponieść międzynarodową odpowiedzialność jako za działanie przeciwko pokojowi na świecie.

Wydaje mi się , iż histeria Macierewicza to dopiero początek jego przygody z psychiatrią za całe zło jakie on wyrządzą Polsce i Narodowi Polskiemu. Obiecuję Macierowiczowi , iż osobiście zadbam o jego dalsze zdrowie psychiczne . Ja mu pomogę .

Obserwatorom patrzącym z boku na tę sytuacje może wydać się zaskakujący fakt , iż rosyjskie służby specjalne , skądinąd znane ze swojej skuteczności i perfekcjonizmu na świecie wcześniej nie wykryły tej prowokacji i nie podjęły przeciwstawnych wobec niej działań. Nie wiem na ile rosyjskie służby specjalne antycypowały zagrożenie / nie dysponuję danymi , by o tym mówić/ , niemniej dla mnie najistotniejszym jest ich szybka rekcja na mój sygnał o zagrożeniu oraz podjęte działania odstraszające w postaci upublicznienia tej informacji na świecie oraz zorganizowania ćwiczeń wojskowych na wieść których zamachowiec Macierewicz i jego mocodawcy mają pełne gacie.
detektyw / 21-02-2018, 05:41
Współczesna wojna informacyjna jest odpowiednikiem wcześniej stosowanego pojęcia dywersja ideologiczna.
Rosjanie w przeciwieństwie do innych nacji , objętych planami nowego światowego porządku nie czekają jak im śmierć zapuka do okien, lecz po pamiętnych wydarzeniach utraty gruntu pod nogami pod rządami Gorbaczowa i wiecznie pijanego Jelcyna wyciągnęli wnioski z własnych współczesnych negatywnych doświadczeń i nawiązując do wcześniejszych pozytywnych zwycięskich wojennych doświadczeń w krótkim czasie pod wodzą prezydenta Putina osiągnęli rozwój i postęp. Ubogacili się też w wymyśloną na Zachodzie wiedzę w postaci prowadzenia metodami niezbrojnymi współczesnej wojny- wojny informacyjnej, którą przejęli dla siebie i przystosowali wykorzystując tę broń, odwracając ją w kierunku przeciwnika, osiągając na tym polu niewyobrażalne powodzenie. Duża w tym zasługa ludzi -byłych wojskowych, którzy zgromadzeni wokół inicjatywy tzw. Koncepcji Społecznego Bezpieczeństwa tę tajną wiedzę zgłębili i rozpropagowali, uświadamiając ludziom ewentualne skutki ich bezmyślności prowadzącej do ich na niespotykaną dotąd skalę zaplanowanej przez Zachód dla Rosji klęski w ramach wcześniej już przeze mnie w postach na tym portalu omawianych planach / Dullesa/ projektach /harwardzkim i houstońskim/ zmierzających do fizycznej likwidacji Rosji i Rosjan, a w zasadzie wszystkich Słowian.

http://opolczykpl.wordpress.com/2014/04/04/najwieksze-zagrozenie-dla-czlowieka-czlowiek/#comment-77766

http://opolczykpl.wordpress.com/2014/04/04/najwieksze-zagrozenie-dla-czlowieka-czlowiek/#comment-77791

No cóż my Polacy pierwszą bitwę z syjonistyczną bestią już przegraliśmy -Rok 1989 przejęcie władzy w Polsce przez "steropianowców". Teraz jako naród zamiast odrobić straty i się przegrupować i przeorganizować, tkwimy w chocholim tańcu pod muzykę serwowaną nam przez naszych oprawców będących marionetkami międzynarodowej mafii i ich usłużnymi agenturalnymi rezydentami na nasz kraj /unijny barak. Jeśli się nie obudzimy to będzie po nas. Niektórzy mówią, iż my przecież nic nie możemy. Nieprawda tak mówią nasi wrogowie, by nas zniechęcić i zdemoralizować oraz osłabić nasze morale.

Nie mamy co liczyć na naszą generalicję /może poza nielicznymi wyjątkami : śp. generał Sławomir Petelicki / w swej megalomanii żyjącą w matrixie skupioną w klubie generała i w pełni samozadowoloną ze swojej sytuacji, bez troski o Polskę i Polaków. Wojsko nasze po 1989 r. wykorzystywane za granicą do realizacji bandyckich , imperialistycznych celów też w perspektywie rozwoju wydarzeń w kraju nawet gdyby się psychicznie przemogło i zaczęło służyć Polsce i Polakom też nie zdąży na czas, by w razie czego się dyslokować i przyjść nam z pomocą. Powtórzy się wariant znany nam z historii w postaci armii Andersa, która wszystkich wyzwalała poza Polską i Polakami.

Polscy kibice muszą też się otrząsnąć z letargu i uświadomić sobie, iż są wykorzystywani przez tzw. Ruch Narodowy, który tak naprawdę patrząc od strony jego kierownictwa z Polską nie jest polski. Przypomnę słowa , które na temat kibiców powiedział śp. generał Sławomir Petelicki, pod którymi ja również się podpisuje :

https://www.youtube.com/watch?v=mL9R8HwTROY

Chwała generałowi Petelickiemu. Generał powiedział piękne zdanie o kibicach ; Kibice to ludzie honoru. W pełni się z tą wypowiedzią zgadzam i ją popieram. Sława Kibice.

Polscy kibice!!! nie dajcie się sprostytuować i wykorzystać cwaniaczkom spod sztandaru Ruchu Narodowego, który z Polską i Polakami nie wiele ma wspólnego.

Rodacy !!! niektórzy mówią : nie nasz cyrk i nie nasze małpy. Tak mówią nasi wrogowie i kłamią, by nas psychologicznie rozbroić i zrobić z nas swoich niewolników. Nie pozwólmy im na to . Polska to nasza ojczyzna , a małpami w Polsce są oni.
detektyw / 21-02-2018, 05:43
Rydzyk z Torunia /Radio Maryja/ składa podziękowanie rządowi za dostarczane mu pieniądze pochodzące z naszych kieszeni.
.https://www.youtube.com/watch?v=G5hGAIIRbzs

Radio Maryja i ten rząd to kamień u szyi Narodu Polskiego
.
Metoda na Bolka -stosowana w grach operacyjnych. Metoda znana od wieków, występująca pod różnymi nazwami. Przeze mnie nazwana tak na część naszego wielkiego prezydenta Lecha Wałęsy, który „obalił komunizm”. Metoda ta polega na tym , iż osobę wcześniej z nami związaną,, którą chce się wylansować i uwiarygodnić sadza się do tiurmy lub zamyka w innym odosobnionym miejscu, by tę osobę dodatkowo doprogramować i przeszkolić. W wyniku zastosowania tej metody na Wałęsie w trakcie jego pobytu w ośrodku w Arłamowie miał on tam 100 razy lepiej , niż wczasowicze na Majorce. Zaciągnięty tam przez niego dług jeszcze długo będzie wisiał na Polsce i Polakach o ile w ogóle będziemy go w stanie kiedykolwiek spłacić. Naród Polski dal się nabić w butelkę jak małe dziecko i w dalszym ciągu jest przez ferajnę o tych samych co on korzeniach rąbany. Powtarzam za Zbigniewem Brzezińskim : „Solidarność’ w Polsce nie była dziełem przypadku jak to niektórzy twierdzą , czy też ich zasługą , lecz efektem zrealizowanej przez CIA operacji specjalnej pod tą samą nazwą. Mówi o tym generał Leonid Iwaszow w filmie o Jaruzelskim
.
.https://www.youtube.com/watch?v=g-lPPgrfSUo

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż zmodyfikowaną wersją tej metody został potraktowany również przewielebny ojczulek z Torunia , który będąc w Niemczech zniknął na jakiś czas z oczu swoich owieczek /nie wiadomo gdzie był i co robił/, po to, by następnie , cudownie odnaleźć się w Polsce w aureoli ojca-założyciela katolickiego radia i telewizji oraz kuźni młodych adeptów komunikacji społecznej /antyrosyjskiej propagandy/ . Mówił mi o tym inny redemptorysta ksiądz Jerzy Galiński, którego miałem okazje osobiście poznać.Pod tym względem ojczulek z Torunia przebił swojego protoplastę RWE, które było finansowane przez CIA. W przeciwieństwie do tej rozgłośni, toruńskie radio i telewizja finansowana jest przez naiwnych Polaków oraz subsydiowane przez rząd , nota bene grają do jednej bramki – ich głównym rywalem jest Rosja.”

Komentarz ten po raz pierwszy opublikowałem u bruska tutaj :

https://kodluch.wordpress.com/2017/11/22/22-11-2017-syria-783-dzien-sprzatania-swiata/#comment-27923

Opinia na powyższy temat znanego blogera z Niemiec Andrzeja Szuberta.

"Trudno nie zgodzić się z byłym kapitanem kontrwywiadu wojskowego LWP. Każdego powinno zastanowić – jak to się stało, że zwykły zakonnik był w stanie stworzyć takie imperium medialne i podporządkować sobie tylu ministrów i posłów do knessejmu? Kto mu w tym pomógł – kto dał mu tyle władzy? "

PS. zmiana na stanowisku premiera w Polsce nic w tym względzie nie zmieniła. Nowy premier Mateusz Morawiecki w stosunkach z redemptorystą Rydzykiem, kontynuuje dzieło swoich poprzedników, a nawet ich przebił, gdyż zamierza rechrystianizować Europę, naturalnie przy udziale ojca Rydzyka i za pieniądze polskich podatników.
https://opolczykpl.wordpress.com/2017/12/11/nowy-apostol-europy-ojciec-rebe-mateusz-morawiecki/

Powtórzę to co powiedziałem na początku

Radio Maryja i ten rząd to kamień u szyi Narodu Polskiego
   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


 

Wybierasz się na studia? Wybierz specjalność z zakresu Bezpieczeństwa narodowego »

 bezpieczeństwo narodowe

 

 

(...) wiem więcej »


 

Wybierz szkolenie, które przygotuje Cię na najgorsze » Poznaj właściwości taktycznej latarki kompaktowej »
szkolenia bojowe latarka kompaktowa do broni

 

Co jest niezbędne do prawidłowej konserwacji broni »

akcesoria do broni

 

 

 

 

 

(...) wiem więcej »


 

Chcesz być przygotowany na każdy atak, również ten wirtualny? Dołącz do grona studentów » Bądź przygotowany do służby nie tylko mundurowej! Weź udział w rekrutacji »
studia cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo narodowe

 

Poznaj innowacyjne systemy łączności dla wojska »

 


Bądź przygotowany! Zapisz się na kurs strzelań » Proste i uniwersalne - czy widziałeś już te plecaki?
plecaki taktyczne

 


Celownik termowizyjny - jak sprawdza się w trudnych warunkach »

celownik termowizyjny

Urządzenie wyświetla w polu widzenia pozycję GPS operatora. Ponadto posiada wbudowany cyfrowy kompas (...) czytam więcej »


 

Z tą latarką czołową - nie martwisz się o baterie » Dobry kamuflaż to podstawa! Gdzie kupisz farby maskujące »
latarka czołowa farby kamuflujące

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Szkolenie survivalowe w Afganistanie

Na terenie bazy Bagram pierwszy raz w historii misji w Afganistanie zorganizowano kurs survivalu, a to za sprawą inicjatywy kpt. Marcina Kality i organizatora - Dowódcy Polskiego Kontyngentu...

Aktualny numer

3/2018
SPECIAL OPS 3/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - SOF Delta Cup 2018
  • - GR KMP w Poznaniu - SWAT po poznansku
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...

Kalendarium

PNWTŚRCZWPTSOBND
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
KSIĘGARNIA MILITARNA POLECA:
Sortmund
Sortmund
Sortmund jest firmą specjalizującą się w dostawie umundurowania dla większości służb mundurowych w Polsce. Współpracujemy z wieloma uznanymi...

Powstanie Warszawskie 2.0, czyli „kotwica” z hashtagiem

Czy było warto? – to pytanie w ostatnich latach rozliczania naszej historii pada bardzo często w kontekście Powstania Warszawskiego. Jednocześnie...wiecej »
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl